27 Mayıs 2018, Pazar
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 20.06.2017
Güncellenme Zamanı: 03.07.2017 15:04:30

 

TBMM gündeminde olan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı`na eklenen "399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci ve geçici 9 uncu maddelerine tabi teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında çalışan personel ile bu teşebbüs ve bağlı ortaklıklar arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin dava ve işler iş mahkemelerinde görülür." şeklindeki 37`nci madde TBMM Adalet Komisyonu`nda    20 Haziran 2017 tarihinde görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

            Bu düzenleme ile, TPAO, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı portföyündeki bazı kuruluşlarda çalışan binlerce kapsam dışı personelin kamu görevlisi olma statüsü değiştirilerek, idare ile ortaya çıkacak ihtilafların idari yargı yerine iş mahkemelerinde görülmesi öngörülmüştür.

Anayasa`ya ve yargı kararlarına açık aykırılık oluşturması başta olmak üzere;

Binlerce kapsam dışı kamu görevlisinin hukuki statüsünü değiştirip özlük haklarının ve iş güvencelerinin yok edilmesine yol açacak,

Kurumsal hafızaya sahip, tecrübeli çalışanların res`en emeklilikleri de dahil, iş akitlerinin iptali fes`i veya yenilenmesini suretiyle işlerine son verilmesinin önünü açılmıştır.

19 Haziran Pazartesi başlayıp ertesi günün ilk saatlerine kadar süren Adalet Komisyonu`nun toplantılarına Oda Başkanımız Hüseyin ALAN katılarak tasarının yaratacağı olumsuzlukları dile getirmiş; tasarı maddesinin geri çekilmesine ilişkin hazırladığımız önergenin komisyon üyesi milletvekilleri eliyle gündeme getirilmesi sağlanmıştır.

Bu yasal düzenlemenin Anayasa Mahkemesi ve diğer yargı kararlarına aykırı olduğu belirtilmesine rağmen, komisyonun iktidar milletvekili üyelerinin oyları ile madde kabul edilmiştir.

Odamızın bu konudaki çalışmalarına destek veren ve önergemizi komisyona sunan başta Ankara Milletvekili Necati YILMAZ ve Muğla Milletvekili Ömer Süha ALDAN  olmak üzere Adalet Komisyonu üyesi milletvekillerine teşekkür ediyor, Kanun tasarısının görüşüleceği TBMM Genel Kurulu`nda da maddenin kabul edilip yasalaşmaması için girişimlerimizi sürdüreceğimizi; yasalaşması halinde de Anayasa Mahkemesi`ne başvuru sürecini işleteceğimizi ifade ediyoruz.

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 

Odamızın tasarının geri çekilmesine ilişkin önerge ve gerekçesine ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Dosyalar

(286 KB) (20.06.2017 17:45:47)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 290