17 Temmuz 2018, Salı
Yayınlayan Birim: TRABZON ŞUBE
Yayına Giriş Tarihi: 17.05.2017
Güncellenme Zamanı: 22.05.2017 15:29:39

Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şube Yönetim Kurulu Doğu Karadeniz`i heyelan ve sel olayları nedeni ile uyardı. Jeoloji Mühendisleri`nden yapılan açıklamada ;  Bölgemizin sahip olduğu jeolojik ve topoğrafik koşullar yanında iklimsel özelliklerin tetikleyici unsur olarak rol oynadığı bölgemizde kış döneminden sonra artan hava sıcaklarıyla beraber karların erimesi ve yağmurların sıklaşması sonucunda geçmiş yıllarda meydana gelen heyelan ve sel olaylarıyla yeniden karşılaşılması kuvvetle muhtemel görülmektedir. Doğu Karadeniz bölümümde özellikle son on beş yılda meydana gelen heyelan ve sel olaylarının sebep-sonuç ilişkilerine bakıldığında zaman, önü kapatılarak akış rejimi engellenen ve içine konut, okul, fabrika vb. yapılar yapılarak akış serbestisine engel olunan dere yatakları ile yüksek eğime sahip, zayıf zemin ve kaya birimlerinden oluşan yamaçlara kontrolsüz kazılarla yapılan bina, yol, altyapı inşaatı gibi unsurlar çıkmaktadır.

Bunun yanı sıra özellikle çay tarımının yoğun olduğu alanlarda yüksek yamaç eğimi, zayıf kaya ve toprak yapısı gibi unsurlar nedeniyle yüzeysel toprak akması ve derin olmayan toprak kayması şeklinde görülen kütle hareketlerinin artan sayıda meydana gelmesi, geçmiş yıllardaki örnekler ve istatistiksel veriler ışığında beklenir görülmektedir. Özellikle bölgemizdeki karayolları üzerinde yer alan dik kaya şevlerinde yüzeylenen zayıf kaya bloklarının oluşturduğu kaya düşmesi olaylarının sayısında da artış öngörülmektedir. Söz konusu kaya düşmeleri, dik şevler altında yer alan yapı alanlarını da ciddi manada tehdit etmekte, buna olumsuz örnek teşkil eden çok sayıda yaşanmış olayın varlığını da hatırlamak gerekmektedir.  Uzun yıllardır bölgemizde yaşanan bu doğal afetlere yönelik kalıcı çözümlerin geliştirilmesi hususunda önemli adımlar atılmış olmasına karşın, halen arzu edilen seviyede olamaması gerçeği de bulunmaktadır. Bu husus karşısında, yerel halkın bilgilendirilmesi, olası bir heyelan ve sel olayına karşı önlem almaları ve dikkatli davranmaları konusunda uyarılmalarının son derece gerekli ve yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Özellikle yol ve bina temel kazılarına başlanmadan önce valilik, belediye, üniversite gibi yetkili kurumlardan görüş almaları önerilmektedir. Böylelikle ortaya çıkabilecek üzücü can ve mal kayıplarının önüne önemli ölçüde geçilebilecek veya zararları mümkün olduğunca azaltılmış olacaktır.  Sonuç olarak, engellenmesi mümkün olmayan, ancak zararlarının azaltılması akıl, bilim ve kaygı duyma yoluyla giderilebilecek söz konusu doğal afetlerin geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de can ve mal kayıplarına sebep olmaya devam edeceği son derece açık olup, ivedilikle konuya ilişkin gerçekçi, denetleyici, ehil ve somut eylemlerin hayata geçirilmesi hususunu kamuoyu ile bir kez daha paylaşmayı görev biliriz.

"JMO Doğu karadeniz‘i Uyardı" haberi için lütfen tıklayınız


Bağlantılar: http://www.61saat.com/bolgesel/jmo-dogu-karadeniz-i-uyardi-h422833.html