18 Haziran 2018, Pazartesi
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 25.04.2017
Güncellenme Zamanı: 25.04.2017 17:07:06

Özgün bilimsel çalışma ve araştırmalarıyla jeoloji bilimi ve mühendisliğinin gelişmesine ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkısı olmuş bilim insanlarının, uygulamacı ve araştırmacı meslektaşlarımızın çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, Odanın bilimsel, öğretsel ve örgütsel çalışmaları ile toplumsal alana ilişkin faaliyetlerine önemli hizmet ve katkılarda bulunmuş kişilerin belirlenmesi ve ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen  "TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Altın Çekiç Jeoloji Bilim, Araştırma/Makale ve Hizmet Ödül Yönetmeliği" kapsamında 2017 yılı için başvuran veya önerilen aday ve makaleler arasında yapılan değerlendirme sonucunda ödüle değer bulunan kişi veya makaleler belirlendi. Ödüle değer görülen kişilere "ödülleri"  her yıl "Jeoloji Bilim ve Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri Türkiye Jeoloji Kurultaylarında" verilmektedir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Bilim Ödülü ile Genel Jeoloji, Mineraloji-Petrografi, Maden Yatakları-Jeokimya ve Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim dallarını içeren Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri için yapılan başvurular ilgili yönetmeliğe uygun olarak görevlendirilen Seçici Kurul tarafından değerlendirilmektedir.

Değerlendirmeler, ilgili yönetmelikte açık bir şekilde ifade edilen ölçütlere göre yapılmış, aday kişi veya araştırma/makalelerin jeoloji bilimine ve mühendisliğine yeni bir katkısının bulunması, jeoloji bilimi ve mühendisliği alanında bilimsel ve teknik yöntemlerle yapılmış özgün sonuçları olan veya mevutlara katkı sağlaması ve/veya jeoloji biliminin ve mühendisliğinin herhangi bir konusunda daha önce yapılmış çalışmaları eleştirel bir yaklaşımla derlemesi ve yeni araştırmalar için ufuk açıcı olması gibi nitelikleri açısından derinlemesine ve verilen emekler hafife alınmadan ve azımsanmadan titiz bir şekilde irdelenmektedir.

Bu yol odamıza iletilen veya başvuran adaylar arasından yapılan değerlendirme sonucunda;

1. Genel Jeoloji Anabilim Dalı`nda

UlaşAvşar, Jónsson, S., Avşar, Ö. ve Schmidt, S. 2016. Earthquake-induced soft sediment deformations and seismically amplified erosion rates recorded in varved sediments of Köyceğiz Lake (SW Turkey). Journal of Geophysical Research – Solid Earth 121, doi:10.1002/2016JB012820. Adlı Makalesi ile ,

Azad Sağlam Selçuk, Erturaç, M.K. ve Nomade, S. 2016. Geology of the Çaldıran Fault, Eastern Turkey: Age, slip rate and implications on the characteristic slip behavıour. Tectonophysics 680, 155-173.  

Makaleleri ile genel jeoloji ana bilim dalında iki aday,

2. Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı`nda

Özgür Karaoğlu, Browning, J., Bazargan, M. ve Gudmundsson, A. 2016. Numerical modelling of triple-junction tectonics at Karlıova, Eastern Turkey, with implications for regional magma transport. Earth and Planetary Science Letters 452, 157-170. 

Başlıklı makalesi ile Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı`nda

3. Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı`nda

Mehmet Akbulut, Oyman, T., Çiçek, M., Selby, D., Özgenç, İ. ve Tokçaer, M.  2016. Petrography, mineral chemistry, fluid inclusion microthermometry and Re–Os geochronology of the Küre volcanogenic massive sulfide deposit (Central Pontides, Northern Turkey). Ore Geology Reviews 76, 1-18.

Başlıklı makalesi ile Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı`nda

4. Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı`nda

Deniz Şanlıyüksel Yücel, Balcı, N. ve Baba, A. 2016. Generation of acid mine lakes associated with abandoned coal mines in Northwest Turkey. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 70, 757-782.

Başlıklı makalesi ile Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı`nda

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Altın Çekiç Jeoloji Araştırma/Makale Ödülüne uygun görülmüşlerdir. Değerli Meslektaşlarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu


Okunma Sayısı: 133