18 Haziran 2018, Pazartesi

Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ nde “Meslekte Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu Söyleşi Yapıldı.(31.03.2017)

Yayınlayan Birim: ESKİŞEHİR ŞUBE
Yayına Giriş Tarihi: 31.03.2017
Güncellenme Zamanı: 19.04.2017 15:35:17

31 Mart 2017 Cuma Günü ESOGÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü` nde düzenlenen söyleşide Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olarak "Meslekte Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konuları görüşüldü. Söyleşiye jeoloji mühendisliği bölümü öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Söyleşi; ESOGÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kadir` in açılış konuşması ile başladı.  Son aylarda jeoloji mühendislerinin hak ve sorumlulukları konularında yapılması düşünülen bazı değişiklikler dile getirildi. Bu hak ve sorumlulukları tanımlayacak 2016 yılı içinde yapılan çalışmalar konusunda Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday bilgilendirme yapmıştır.

2016 yılı içinde AFAD tarafından planlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2023 kapsamında "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Taslağı" ve "Türkiye Sismik Tehlike Haritalarının Güncellenmesi" konularında 1-3 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara`da Çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaya Jeoloji Mühendisleri Odasını temsilen Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday katılmıştır.  Can Ayday bu çalıştayda AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından önerilen jeoloji mühendislerini etkileyecek bazı konular üzerinde durmuştur. Bu konuda oda olarak yapılması gerekli işleri önermiştir.

Can Ayday‘ın durumu anlatan sunusu sonrasında öğrenciler ve bölüm hocaları görüşlerini belirtmişlerdir. Bu konuları ayrıntılı olarak ilk kez duyduklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler söyleşilerin sık aralıklarla devam etmesi önerilerinde bulunmuşlardır. Söyleşiye Şube Yönetim Kurulu adına katılan Merve Edizkan ve Levent Sert ise öğrencilerinde şubede düzenlenen faaliyetlere katılmaları ve odaya destek vermeleri gerektiğini belirtmişlerdir.