18 Haziran 2018, Pazartesi

Şube Başkanımız Prof. Dr. Can Ayday Akademik Odalar Birliği’ nin “Referandum 2017” ile ilgili basın açıklamasına katıldı.

Yayınlayan Birim: ESKİŞEHİR ŞUBE
Yayına Giriş Tarihi: 11.04.2017
Güncellenme Zamanı: 19.04.2017 15:36:18

 Şube Başkanımız Prof. Dr. Can Ayday Akademik Odalar Birliği` nin "Referandum 2017" ile ilgili basın açıklamasına katıldı.

 

1-16 Nisan‘da yapılacak Referandum‘da  halkımızın tercihi kabul olursa yasama,yürütme ve yargı  tek kişide toplanacak, demokrasi ve özgürlüklerin güvencesi olan  kuvvetler ayrılığı yok edilecektir. Buna rağmen tıpkı 2010 Referandumunda olduğu gibi gerçekler yurttaşlarımızdan gizlenmekte, değişikliğin içeriğinin tartışılması istenmemekte, sihirli sözcüklerle yine bir algı operasyonu yaratılmakta ve maalesef yurttaşlarımız yanıltılmaktadır.

 

2-Gerçekten 16 Nisan‘da yurttaşlarımızın tercihine sunulacak Anayasa değişikliği tuzaklarla doludur ve geri dönüşü de yoktur. Tek adama rejimi  adeta 18 madde içine gizlenmiş , şifrelenmiştir Hiçbir toplumsal mutabakat olmadan  kapalı kapılar ardında hazırlanan değişiklik halkın yararına olsaydı zaten halktan gizlenmezdi.

 

3-Anayasa değişikliğini dayatanlara göre Referandumda kabul çıkarsa her şey mükemmel olacaktır.Ama Anayasa değişiklikleri mucizeler yaratamaz.Değişikliğin içeriğine baktığımızda , detaya indiğimizde tam tersi Ülkemizde zaten sıkıntılı olan demokrasi ve özgürlüklere veda ettiğimiz görülmektedir.

 

4-Somut bir kaç örnek bile yeterlidir. Teklif kabul edilirse , Parti Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı tek başına,kanun gücünde olacak  Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile bir gecede milyonlarca memuru sözleşmeli personel yapabilir ,istediği memur hakkında soruşturma açtırabilir ve görevden alabilir , milyonlarca işçinin kıdem tazminatını kaldırılabilir/azaltabilir , çalışma hayatını  düzenleyebilir , eğitim müfredatını belirleyebilir , özgürlüklere, yaşam tarzına ,kılık kıyafete , mülkiyet hakkına  müdahale edilebilir , kendisine muhalif gördüğü   kamu yaranına çalışan dernek ve vakıflar ,  bizler gibi meslek örgütü  ve odalar hakkında soruşturma açtırıp gerekirse kapattırabilir ve yöneticilerinin görevine son verebilir, böylece seçimle gelmiş demokratik kitle örgütü ve STK‘larını  da hiyerarşik olarak kendisine bağlayabilir...Bunun gibi daha binlerce somut örnek sayılabilir.Ne yazık ki  bu işlemlerden hakları ihlal edilen gerçek ve tüzel kişiler AYM‘ne  doğrudan dava dahi açamamaktadır. 

 

5-16 Nisan‘da bir siyasi partiye ya da bir kişiye oy vermeyeceğiz. Bu bir Parti  meselesi değildir. Belki de bundan sonra yurttaşlarımıza hiçbir şey sormayacaklar,yani "HAYIR DEMEZSEK BİR DAHA HİÇBİR ŞEYE HAYIR DİYEMEYEBİLİRİZ". Çünkü tek adam rejimlerinde kimse  "HAYIR" diyemez, denmesi istenmez , tek adam rejimleri biat ve itaat kültürüne dayalıdır, herkes mutlak anlamda itaat etmek zorundadır, tek adam rejimlerinde  hiç kimse ,hiçbir hak ve özgürlük  güvencede değildir.  

 

6-Akademik Odalar olarak her zaman   güçlüden değil haklıdan ,akıldan ,bilimden , demokrasi ve özgürlüklerden ,hukuktan, adaletten yana olduk ve olmaya devam edeceğiz. Şimdi bu değerler yok edilirken sessiz kalmamız ,susmamız mümkün değildir.  Demokrasi ile devam etmek ya da demokrasiye veda etmek gibi bir durumla karşı karşıya  olduğumuz bugünlerde yurttaşlarımıza gerçekleri anlatmak zorundayız.  Bu sebeple ülkemizin ve yurttaşlarımızın  geleceğini  tek kişinin iradesine ve insiyatifine  bırakan  tek adam rejimine  HAYIR diyoruz .11.04.2017  

 

Kamuoyuna saygılarımızla 

 

ESKİŞEHİR BAROSU

ESKİŞEHİR TABİP ODASI

ESKİŞEHİR ECZACI ODASI 

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 

ESKİŞEHİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI 

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ