20 Nisan 2018, Cuma
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 05.04.2017
Güncellenme Zamanı: 18.04.2017 15:18:47

MTA Genel Müdürlüğü, 10-14 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak olan 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın MTA Kültür Sitesi salonlarında yapılamayacağını, salon tahsisini iptal ettiğini Odamıza sözlü olarak bildirmiştir.

Odamızın başvurusu üzerine 26 Temmuz 2016 tarihinde MTA tarafından yazılı onay verilmiş ve gerekli protokoller de yapılmıştı. Benzer etkinliklerde tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin jeoloji araştırma kurumu niteliğindeki MTA Genel Müdürlüğü ile özdeşleşen, 70 yıldır aralıksız olarak devam eden, bilimsel ve teknik nitelikteki Türkiye Jeoloji Kurultayının 70`incisinin tüm programı, bildiri özleri kitabı, afiş ve davetiyelerinin baskılarının yapılıp, sadece ülke içinde 1000`e yakın kurum ve kuruluşa, ülke dışında ise 150‘ye yakın eşdeğer kuruma gönderilen, yurt dışından 30`a yakın ülkeden 100`ün üzerinde bilim insanının katılacağı bir etkinliğin gerçekleştirilmesine yaklaşık on gün kala MTA Genel Müdürlüğü salonlarının tahsisinden vaz geçilmesini, bir kamu kurumunun ciddiyeti ile bağdaştırmak ve kabul etmek mümkün değildir.

Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından bağımsız olamayacağı bilinciyle; ülkeye, topluma, mesleğe ve meslektaşlara ilişkin görev ve sorumluluklarını ülkemizin içinden geçtiği bu kritik süreçte de yerine getirmeye çalışan Odamız, uluslararası bilimsel bir etkinliğimize yönelik geliştirilen bu tahammülsüz yasakçı anlayışa boyun eğmeyecektir.

1947 yılından beri aralıksız olarak her yıl düzenlenen, ulusal ve uluslararası platformlarda en ön sırada yer alan ve periyodu her yıl olan en uzun soluklu bilimsel bir etkinlik olan Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın kapsamı ile, ülke siyasal gündemini ayrıştıramayan bu yaklaşımı kınıyor ve protesto ediyoruz.

Jeoloji Kurultayları, ülke yerbilimine verdiği önemli bilimsel katkıların yanı sıra, üniversitelerin jeoloji mühendisliği öğretim üyeleri ile uygulayıcı kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki yerbilimcilerin bir araya geldiği, bilimsel bir tartışma ve buluşma platformu olma özelliğini yetmiş yıldır yerine getirmekte ve bundan sonra da getirmeye devam edecektir.

Kurultaylarımızın jeolojinin uygulama ve eğitim yuvası olmuş MTA Genel Müdürlüğünde yapılması geleneğini de yıkan bu anlayış, jeoloji kurultayının ilkinden bugüne kadar aynı heyacanla yerbilimcileri buluşturan bilimsel bir şölen olma özelliğini bugün de yerine getirmesini engelleyemeyecektir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, dün olduğu gibi bundan sonra da, karanlığa karşı aydınlık bir geleceği, doğma ve hurafeye karşı bilimi ve bilimsel düşünceyi, tekçi ve yasakçı bir anlayışa karşı ortak aklı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir anlayışı savunarak; jeolojinin eşsiz zenginliğindeki alanlarında bilimle ve emekle ürettiklerini, umut ve inatla toplumun ve meslektaşlarının hizmetine sunmaya, en katıksız bilimsel düşünce tarzı ile dünyayı ve olayları sorgulayıp yorumlayan jeoloji mühendisleri olarak ülke ve toplum yararına olmayan her gelişmeye karşı durmaya devam edecektir.

Kurultaylarımızda başkanlık yapmış saygın bilim insanları Hamit Nafiz Pamir, Cevat Eyüp Taşman, İhsan Ketin, Nuriye Pınar, Melih Tokay, Enver Altınlı, Mehmet Akartuna, M. Sıtkı Sancar ve bu değerlerimizin öğrencileri olan burada ismini sayamadığımız yüzlerce, binlerce meslektaşımızın emekleri ile bugünlere getirilen Türkiye Jeoloji Kurultayları dün olduğu gibi bugün de siz meslektaşlarımızın katkı ve destekleri ile geleceğe başarı ile taşınacaktır.

Tüm yerbilimcileri ve meslektaşlarımızı ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 10-14 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak 70.Türkiye Jeoloji Kurultayımıza bekliyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
 . 

 


Okunma Sayısı: 681