19 Nisan 2018, Perşembe

Mimar, Mühendis ve Şehir Plancıları ile İlgili Olarak Tanımlanan Mesleki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesini ve Mesleki Faaliyet Denetimin Eksiksiz Yapılabilmesi Amacıyla 06.02.2017 Tarihinde Menteşe Belediyesi ile Protokol İmzalandı.

Yayınlayan Birim: İZMİR ŞUBE
Yayına Giriş Tarihi: 10.02.2017
Güncellenme Zamanı: 10.02.2017 17:17:29

Menteşe Belediyesi ile sağlıklı kentleşme ve nitelikli bir yapılaşma faaliyeti için gerekli olan planlama, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde, ilgili Meslek Odalarıyla Belediye arasında bilimsel teknik işbirliğini gerçekleştirmek, üretilen hizmetlerin daha verimli ve hızlı kılınmasını ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa, çevre ve ekolojik değerlere sahip çıkarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemek, 3194 sayılı İmar Kanunu`nda mimar, mühendis ve şehir plancıları ile ilgili olarak tanımlanan mesleki yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve mesleki faaliyet denetimin eksiksiz yapılabilmesini gerçekleştirmek; Belediye ve Meslek Odalarının Anayasa ve kanunlarla belirlenmiş, görev yetki ve mesuliyetini imar mevzuatı, tapu ve kadastro mevzuatı uyarınca, kamu ve toplum yararı çerçevesinde yaşama geçirilmesi amacıyla protokol imzalandı.