18 Haziran 2018, Pazartesi

Doğamız Temiz, Nefesimiz Oksijen Dolu Olsun! Temiz Çevre Anayasal Hakkımız ve Onu Korumak Yasal Görevimizdir.

Yayınlayan Birim: SAMSUN ŞUBE
Yayına Giriş Tarihi: 08.11.2016
Güncellenme Zamanı: 09.11.2016 15:27:42

 Samsun`un ekolojik, kentsel, doğal, çevresel, tarihsel, sosyal, kültürel değerleriyle birlikte korunması ve gelecek kuşaklara ve zamanlara taşınabilmesi amacıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Samsun İl Koordinasyon Kurulu (İKK) öncülüğünde bir araya gelen yirmiye yakın meslek odası, sendika, demokratik sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan SAMÇEP basın açıklaması yaparak Samsun`un sahibi var dedi.

Basın açıklamasını yapan SAMÇEP Dönem Sözcüsü Mehmet Özdağ (EMO); "Mobil Santral direnişinin mirasçılarıyız. Samsun`un değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta açılmasına, hukuka, bilime ve kamu yararına aykırı planlanmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok edilmesine seyirci kalmayacağız. Samsun`un değerlerine sahip çıkmak için  her düzeyde idari, adli, hukuksal, akademik, mesleki, eğitsel, bilimsel, kurumsal katkılar yapmak için SAMÇEP`i kurduk, tüm halkımızı bizimle birlikte şehrimizi korumaya davet ediyoruz." dedi.

 

 SAMÇEP Bileşenleri;

TMMOB İKK - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği

Türk Tabipler Birliği (TTB) - Samsun Tabip Odası

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şb.

Mimarlar Odası (MO) Samsun Şb.

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Samsun Şb.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Samsun Şb.

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Samsun Şb.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Samsun Şb.

Samsun Çağdaş Hekim Grubu (ÇHG)

 

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Samsun Şubeler Platformu

Türkiye İşçi Sendikalar Konfederasyonu Samsun Şb.

Birleşik Kamu İş

Samsun Eczacı Odası

Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Samsun Şb.

Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği (ÇYDD) Samsun Şb.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şb.

Samsun Eğitim Derneği (SED)

Terme Çevre Platformu (TERÇEP)

 


Bize Ulaşın

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
Hatay Sokak NO:21 KOCATEPE / ANKARA
T: (+90) 312 432 30 85
F:(+90) 312 434 23 88

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti. © 2005-2015 HER HAKKI SAKLIDIR