22 Haziran 2018, Cuma
Yayınlayan Birim: TRABZON ŞUBE
Yayına Giriş Tarihi: 03.10.2016
Güncellenme Zamanı: 04.10.2016 10:20:29

Gerek ilgili mevzuat gerekse TMMOB mevzuatı gereği bilirkişilik görevinin üstlenilebilmesi için ilgili odalar tarafından düzenlenecek meslek içi eğitim kurslarına katılarak başarılı olunması ve Bilirkişilik Yetki Belgesi alınması zorunlu hale getirilmiştir.
Bu kapsamda bu konudaki eksikliği giderebilmek için Odamızca kamulaştırma davalarında ve/veya hukuk ve ceza mahkemelerinde bilirkişi olarak görev almak isteyen üyelerimize yönelik başlattığımız Bilirkişilik Eğitim Kursu 22-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Trabzon‘da, Jeoloji Mühendisleri Odasında gerçekleştirilecek ve başarılı olan katılımcılara "Bilirkişilik Yetki Belgesi" verilecektir.

EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM KOŞULLARI

 • - Odamız Bilirkişilik Yönergesi‘nde belirtilen koşulları sağlaması,
 • a) T.C. Vatandaşı,
 • b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip,
 • c) Odaya üye,
 • d) Odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş,
 • e) En az üç yıllık mesleki deneyim,
 • f) Onur Kurulundan disiplin cezası almamış,
 • g) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş olmak.
 • - Üye aidat borcu olmaması
 • - Eğitim ücreti 250 TL‘dir.
 • - Başvuru sırasına göre kayıt alınacaktır.

Not: Katılımın az olması durumunda eğitim ileri bir tarihe ertelenecektir.
EĞİTİM SAATİ: 09.30 - 17.30
İLETİŞİM: (462) 322 50 24

 • Kursa ön kayıt yaptıran üyelerimiz en geç 7 Ekim 2016 tarihine kadar ücretlerini yatırmış olmalıdır.
 • Kurs ücretini yatırmadan önce kontenjan doluluğu hakkında bilgi alınmalıdır.
 • Kurs ücretini yatırabileceğiniz hesap numarası aşağıdadır.
 • Lütfen dekontun üzerine Ad-Soyad ve Eğitimin Adını not düşünüz.

Hesap Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi
Banka Adı: Türkiye İş Bankası
Şube Adı: Yenişehir Şubesi
Şube Kodu: 4218
Hesap No: 6203662
IBAN: TR350006400000142186203662