20 Nisan 2018, Cuma

Odamız İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen "İstanbul‘ un Yüzey ve Yüzeyaltı Jeoloji Verilerinin Değerlendirilmesi ve Paylaşılması Çalıştayı" 29 Ocak -1 Subat 2010 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü‘ nde gerçekleştirilecektir.

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 08.01.2010
Güncellenme Zamanı: 10.02.2010 15:03:41

 ÇALIŞTAY  PROGRAMI

 

29 Ocak  2010  Cuma

 

13:00 – 13:30     Kayıt

13:30 – 14:30     Açılış

            Dr. Necdet ÖZGÜL

                Dr.Yüksel ÖRGÜN

                Dündar ÇAĞLAN

                Tuncer ARABUL

 

14:30 – 14:45     Ara

 

14:45 – 16:00      Açılış Çağrılı Konuşmaları

Tahir ÖNGÜR: "Dünyada büyük kentlerde karot bankaları ve jeoloji bilgi

                                merkezleri

                Yücel YILMAZ "İstanbul Boğazı – Karadeniz İlişkisi ve Sonuçları (Jeoloji-

                                               Litoloji-Tarih)"

                Celal ŞENGÖR "İstanbulun Jeolojisi ve Çalıştay amaçları açısından irdelenmesi

 

16:00 – 16:20    Çay-kahve arası

 

 

I.Oturum

Başkan:  Erdoğan YÜZER

 

16:20 – 17:20          MARMARAY Projesinin Tanıtımı ve Batırma Tüp Tünel Güzergahı Deniz Sedimanlarının Jeoteknik Özellikleri

M.Levent Acet ve Niyazi Şennazlı

17:20 – 18:20          Marmaray Kazıları Çerçevesinde Elde Edilen Jeolojik Ve Arkeolojik Verilerin Birlikte Değerlendirilmesi

Engin Meriç, Oya Algan, Niyazi Şennazlı, Sırrı Çömlekçi, Süleyman Eskalen, Şehrazat Karagöz

 

18:20 – 18:40          Tartışma

 

19:00 – 21:00     Kokteyl

 

 

30 Ocak 2010 Cumartesi

II.Oturum

Başkan:  Süleyman DALGIÇ

 

9:00 – 9:25               Metro Projelerinde Yeraltı Suyu Konumunun belirlenmesi ve önemi

Sinan Biberoğlu

 

 

9:25 – 9:50:              Istanbul metrosu ikiz tünellerin zayıf ortam koşullarında neden olduğu yüzey deformasyonları

Yılmaz Mahmutoğlu

9:50 – 10:15            İstanbul boğaziçi (sp-7) tünelinde kılavuz delgisi kontrollü kazı yöntemi 

                       İsmail Eriş,  Aydın Bakır,  Konstantin Tsalagov,  Serkan Dağlıoğlu

10:15 – 10:40          İstanbul'un Değişik Yerlerinde, 1986 Yılından Beri Mekanik Kazı Yöntemi ile Açılan Tünellerde Jeolojinin Kazı Performansına Etkisi'nin Tartışılması ve Bazı Öneriler

Nuh Bilgin, Hanifi Çopur, Cemal Balcı

 

10:40 – 11:00    Çay-kahve arası

 

 

III. Oturum

Başkan: Melih ALGAN

11:00 – 11:20          Ayrışmanın istanbul'daki kayaçların mühendislik özelliklerine etkisi

Atiye Tuğrul, Ömer Ündül

11:20 – 11:40           Trakya Formasyonununda Mühendislik Özelliklerin Ayrışmaya Bağlı Değişimi

                                Feyzi Polat

11:40 – 12:00          Yeraltı ve yerüstü kaya yapılarının planlama ve projelendirmesinde mühendislik jeolojisi verilerinin önemi ve önceliği

Savaş Demir

12:00 – 12:20          Agrega ocaklarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları

                                İbrahim Sönmez

12:20 – 12:40           Bir vaka analizi- Fransız Sarayı kapıcı binası için Jet Groud kolonları ile zemin iyileştirme

Erdoğdu Savaşkan

12:40-14:00  Ara

 

 

IV.Oturum

Başkan: Esen ARPAT

14:00 – 17:30      Çalıştay  sonuçların topluca değerlendirilmesi ve önerilerin oluşturulması

 

 

19:00 – 21:00               Çalıştay  yemeği (İBB tarafından verilecektir)

 

 

 

 

 

31 Ocak 2010 Pazar

V.Oturum

Başkan:  Osman KILIÇ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından İstanbul'un Anadolu Yakasında Yapılan Mikrobölgeleme Çalışmalarını Sunumu

10:00-10:15             Açılış

10:15 – 10:30          Mikrobölgeleme  çalışmalarının yasal ve teknik gerekceleri

                                Tarık Talay

10:30 – 10:45           Mikrobölgeleme çalışmalarının kapsamı ve aşamaları

                                Ahmet Tarih

 

10:45– 11:00           Ara

 

11:00-12:00             Jeoloji araştırmaları - proje alanının jeolojisi

                               Necdet Özgül

12:00 -12:30            Tartışma

 

12:30- 13:30            Ara

 

VI.Oturum

Başkan:  Ahmet  TARİH

13:30-13:45             Jeofizik araştırmaları

                               Kemal Duran

13:45-14:00             Sondaj çalışmalarının planlama ilkeleri

                               Necdet Özgül

14:00-14:15             Sondaj uygulamaları ve saha deneyleri

                               Adem Tırpancı

14:15-14:30             Laboratuvar çalışmaları

                               M. Emin Karasu

14:30-14:45             Sıvılaşma

                               Kenichi Matsumura

14:45-15:00             Kütle hareketleri ve duraylılık çalışmaları

                               Yasunori Shoji

15:00-15:15             Su baskını ve sellenme

                               Kenichi Matsumura

 

15:15-15:30             Ara

 

15:30-15:45             Hidrojeoloji çalışmaları

                               Turgut Öztaş

15:45-16:00             Yerleşime uygunluk çalışmaları

                               Tarık Talay

16:00-16:15             Sayısallaştırma çalışmaları ve üç boyutlu jeolojik modelleme

                               Çağatay Kariptaş

 

1 Şubat 2010 Pazartesi  (8:15 – 17:00)

Çalıştay Gezileri (MARMARAY VE METRO Şantiyeleri)

Kalkış saati ve yeri: 8:15 , Kadir Has Üniversitesi önü, Cibali


Okunma Sayısı: 1600