26 Mayıs 2018, Cumartesi
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 28.10.2006
Güncellenme Zamanı: 17.01.2008 12:41:52

İZMİR’İN DAMI

MENDERES – EFEMÇUKURU KÖYÜ

SEFERİHİSAR-GÖDENCE YÖRESİ

ALTIN’LI MİNERALİZASYONLARI VE ÇEVRE

S. DİLEK

JEO.Y.MÜH.

EKİM 2006, İZMİR

A) GENEL JEOLOJİ

*YÖREYİ OLUŞTURAN KAYAÇLARIN LİTOSTRATİGRAFİSİ VE GÜNÜMÜZE DEK GEÇİRDİKLERİ JEODİNAMİK SÜREÇ

B) YÖRENİN HİDROJEOLOJİSİ

C) YÖREDEKİ CEVHER SAHALARI VE MİNERALOJİLERİ

D) EFEMÇUKURU-TÜPRAG ALTIN MADENİ VE ÇEVRE

GENEL JEOLOJİ

 • YÖREYİ OLUŞTURAN KAYAÇLARIN LİTOSTRATİGRAFİSİ VE TEKTONİĞİ (KAYA, 1972, 1979, 2000; KONUK,1975; MTA,1995; YILMAZ, 2000 ) :

 • İZMİR – ANKARA ZONUNA AİT YÖRE KAYAÇLARI , BORNAVA KARMAŞIĞI OLARAK AYIRTLANMIŞ ; ÜST KRETASE – PALEOSEN (50-60 MİLYON YIL) YAŞLI , BLOKLU KARMAŞIK ÇÖKELLERDEN VAHŞİ FİLİŞ ÇÖKELLERİNE KADAR DEĞİŞEN KAYAÇLARI İÇEREN , SİSMİK YÖNDEN AKTİF BİR OKYANUS TABANINI YANSITIRLAR.

 • ERKEN EOSEN’DEN (50 MİL.YIL) İTİBAREN KB’DAN İTİLEREK EKAYLANMIŞ , MENDERES MASİFİ ÜZERİNE YÜRÜMÜŞLERDİR . DOLAYISİYLE MAKASLAMA DEFORMASYONUNA UĞRAYARAK , DÜŞEY VE YANAL SÜREKSİZLİK GÖSTERİRLER.

 • BÖLGE , GEÇ OLİGOSEN – ERKEN MİYOSEN’DE (20-25 MİL.YIL) GENLEŞMEYE BAĞLI OLARAK ; KD-GB , KB-GD , BKB-DGD GİDİŞLİ DÜŞEY KOPMALARI SONUCUNDA , BATIDAN DOĞUYA DOĞRU ; KARABURUN YÜKSELTİSİ , FOÇA ÇÖKÜNTÜSÜ , EFEMÇUKURU – YAMANLAR YÜKSELTİSİ , ÇUBUKLUDAĞ – AKHİSAR ÇÖKÜNTÜSÜNDEN OLUŞAN BASAMAKLI BİR YAPI KAZANMNIŞTIR.

 • BLOK SINIRLARINA KOŞUT GELİŞEN FAY KUŞAKLARI , MİYOSEN SÜRESİNCE BLOKLARA YAYILMIŞ ,ÇÖKÜNTÜ ALANLARI NEOJEN GÖLLERİ TARAFINDAN ÖRTÜLMÜŞTÜR .

 • EFEMÇUKURU YÖRESİNDEKİ YARI DERİNLİK SOKULUM KAYAÇLARI VE ALTINLI BAZ METAL SÜLFİT DAMAR MİNERALİZASYONLARI BU TEKTONİK HATLARCA KONTROL EDİLMİŞTİR .

 • ERKEN PLİYOSEN’DEN (12-15 MİL.YIL) BAŞLAYARAK GÜNÜMÜZE KADAR SAĞ DOĞRULTU ATIMLI VEREV - NORMAL MAKASLAMA , DERECELİ OLARAK BÖLGEYİ KAPLAMIŞTIR .

 • BATI ANADOLU , GÜNÜMÜZDE BAŞLICA İKİ ETKİN HAREKETİN DENETİMİNDE TEKTONİK GELİŞİM GÖSTERMEKTEDİR. BUNLARDAN BİRİSİ, KUZEY ANADOLU FAYI İLE KONTROL EDİLEN ANADOLU LEVHACIĞININ BATIYA KAÇIŞI , DİĞERİ İSE BATI ANADOLU’NUN AYNI ZAMANDA K-G GERİLMEYE BAĞLI OLARAK AÇILMASIDIR .

YÖRENİN HİDROJEOLOJİSİ

 • EFEMÇUKURU YÜKSELTİSİNDE , 700-1000 M. YÜKSEKLİĞİNDEKİ TEPELER MORFOLOJİYİ BELİRLER. HİDROGRAFİK OLARAK DENTRİTİK BİR AKAÇLAMA ÖRNEĞİ SUNAN AKARSULAR , AKDENİZ İKLİMİNİN ETKİSİNDE (YAZLARI KURAK VE SICAK , KIŞLARI SOĞUK VE YAĞIŞLI ) , YAĞIŞLARA BAĞLI , MEVSİMLİK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREN REJİMLERE SAHİPTİRLER.

 • YÜKSELTİDE, YILLIK ORTALAMA YAĞIŞ 800 MM., BUHARLAŞMA 400 MM.’DİR . DOLAYISİYLE ÖNEMLİ BİR SU HAVZASIDIR .

 • YÜKSELTİDEN BESLENENEN AKARSULAR ÜZERİNDE HALEN AKTİF, GÜNEYDE ; TAHTALI BARAJI , SEFERİHİSAR BARAJI , ÇATALCA GÖLETİ , KUZEYDE ; BALÇOVA BARAJI , BATIDA ; FİZİBİLİTESİ TAMAMLANARAK İHALE AŞAMASINDA OLAN ÇAMLI BARAJI İLE GD’DA ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI YAPILAN ALİONBAŞI DERE BARAJLARI BULUNMAKTADIR. BUDA EFEMÇUKURU YÜKSELTİSİ SU HAVZASININ , BUGÜN VE GELECEKTE İZMİR METROPOLÜNÜNÜN , ÖZELLİKLE GÜNEY AKSI İÇİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYMAKTADIR.

 • YÖREDE YAYGIN YÜZLEK VEREN BORNOVA KARMAŞIĞINA AİT ÇÖKEL KAYALARDA ( GÜNÜMÜZE DEK GEÇİRDİKLERİ AŞIRI TEKTONİKTEN DOLAYI) YER ALTI SULARI , KIRIK VE FAYLARA BAĞLI OLARAK GELİŞMİŞ OLUP , YÜKSELTİDEN DOĞAN DERE VE AKARSULARI BESLER .

 • KIZIL ÇAM ORMANLARI İLE KAPLI OLAN YÖRE ÖNEMLİ OKSİJEN KAYNAĞI OLMASININ YANINDA , GELİŞMİŞ TOPRAK ZONU VE İÇERDİĞİ ‘VADOZ SU ‘ ZONU İLE YAĞIŞLARIN YER ALTI SUYUNU BESLEMESİ AÇISINDANDA AYRICA ÖNEME SAHİPTİR.

 • İZMİR’İN , SU – OKSİJEN VE ORMAN KAYNAĞI ... İŞTE İZMİR METROPOLÜNÜN YAŞAM ÇATISI !...

YÖREDEKİ CEVHER SAHALARI VE MİNERALOJİLERİ

 • MTA’NIN 1990’LI YILLARDA YÖREDE YAPTIĞI ARAŞTIRMALARDA , BEŞ ADET SÜLFİTLİ MİNERALİZASYON SAHASI BELİRLENMİŞTİR .

 • İZMİR – MENDERES , EFEMÇUKURU KÖYÜ KUZEYİ , KESTANABELENİ TEPE SAHASI (TÜPRAG) .

 • İZMİR – MENDERES , EFEMÇUKURU KÖYÜ KUZEYİ , KARACAKAYA SIRTI SAHASI (TÜPRAG) .

 • İZMİR – SEFERİHİSAR , GÖLCÜK KÖYÜ KUZEYİ , POYRAZOĞLU TEPE SAHASI .

 • İZMİR – SEFERİHİSAR , GÖLCÜK KÖYÜ KUZEYİ , FETTAHDALLIĞI TEPE SAHASI .

 • İZMİR – SEFERİHİSAR , GÖLCÜK KÖYÜ GÜNEYİ , BOYALIK TEPE SAHASI .

 • A. İZMİR – EFEMÇUKURU KÖYÜ KUZEYİNDEKİ TÜPRAG SAHALARI : YAKLAŞIK ERKEN MİYOSEN (20-23 MİL.YIL) DÖNEMDEKİ ASİT MAĞMATİK ETKİNLİKLERE BAĞLI OLARAK OLUŞMUŞ ;’ALTINLI , BAZ METAL SÜLFİTLİ HİDROTERMAL KUVARS DAMARLARIDIR . ‘PİRİT , PİROTİT , SFALERİT , GALENİT , ARSENOPİRİT , KALKOPİRİT , ALTIN , KUVARS , RODOKROZİT- RODONİT VE SÜLFİTLERİN OKSİDASYON MİNERALLERİNDEN’ OLUŞAN İÇERİKLERİ VARDIR .

 • B. İZMİR –GÖLCÜK KÖYÜ YÖRESİ SAHALARI : GEÇ PALEOSEN (50-55 MİL.YIL) DÖNEMDE , NÖTR – BAZİK MAĞMATİK ETKİNLİKLE İLİŞKİLİDİR. DÜŞÜK SÜLFİTLİ , AZ ALTINLI KUVARS DAMARLARIDIR . GEÇİRDİKLERİ POST TEKTONİKTEN DOLAYI SÜREKSİZLİK GÖSTERİRLER . YAKLAŞIK 20 KM2.’LİK ALANDA ALTERASYONLARI BELİRGİNDİR. ‘AZ PİRİT , KALKOPİRİT ,ALTIN VE SAÇINIMLI MANYETİT(HEMATİT)’ İÇEREN KUVARS DAMARLARIDIR.

İZMİR-EFEMÇUKURU , TÜPRAG ALTIN MADENİ VE ÇEVRE

 • KÖYÜN KUZEYİNDE ,770 M. YÜKSELTİDEKİ KESTANEBELEN TEPENİN (KD) YAMAÇLARINDA YÜZLEK VEREN , 1100 M. (KB-GD) UZANIMLI , (55-67) DERECE (KD)’ YA DALIMLI , ÇOK EVRELİ , DEMİR , ARSENİK VE BAZ METAL(CU-PB-ZN) SÜLFİTLİ , ALTINLI KUVARS DAMARLARIDIR.

 • M.T.A.’NIN CEVHERLİ DAMAR ZONUNDAN ALDIĞI SİSTEMATİK OLUK ÖRNEKLERİNDEN YAPTIĞI JEOKİMYASAL ANALİZLERİN , İKİLİ ELEMENT KORELASYON DEĞERLENDİRMELERİNDE ; ALTININ , KURŞUN-ÇİNKO İLE (%90) YER YER , ARSENİK İLEDE DERİNE DOĞRU YÜKSEK DÜZEYDE KORELASYONA GİRDİĞİ SAPTANMIŞTIR. BUDA , GALENİT(KURŞUN) –SFALERİT(ÇİNKO) –ARSENOPİRİT(ARSENİK) MİNERALLERİNİN KAPANIM ŞEKLİNDE ALTIN İÇERDİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR(ÇÜNKÜ AYNI FAZDAKİ DİĞER MİNERALLERİN ELEMENTLERİ(BAKIR,DEMİR, GİBİ) İLE KORELASYONA GİRMEMEKTEDİR!) .

 • DAMARIN GEREK TABAN, GEREKSE TAVAN BLOKUNDA, ÖZELLİKLE (670M.) KOTLARININ ALTINDA , DERİNE DOĞRU GELİŞEN (ALTTA GÖMÜLÜ SIĞ SOKULUMA BAĞLI) , ‘PİRİT-PİROTİT-KALKOPİRİT-ARSENOPİRİT-AMFİBOL-EPİDOT-KLORİT’ MİNERAL İÇERİKLİ HORNFELS (EKZOSKARN) ZONU YANTAŞ DURUMUNDADIR. MTA’NIN YAPTIĞI ARAŞTIRMALARDA BU ZON : (100-600 PPM) ARSENİK , (200-1000 PPM) BAKIR , (100-700 PPM) ÇİNKO , (100-400 PPM) KURŞUN , (75-450 PPM) BİZMUT İÇERMEKTEDİR.

 • ANA CEVHER DAMARINDAN DIŞA DOĞRU UZAKLAŞTIKÇA SEYREKLEŞEN , DAMARA PARALEL VEYA KESER DAMARCIKLAR ŞEKLİNDE , BAZ METAL SÜLFİTLERİ İÇEREN , KUVARS DAMAR ZONLARI GELİŞMİŞTİR .

 • ŞİRKETİN ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD ŞİRKETİNE YAPTIRDIĞI (30.06.2005) TARİHLİ ÇED RAPORUNA GÖRE : İŞLETİLEBİLİR REZERV , ORT.(12.65) GR/TON ALTIN İÇERİKLİ , (2.5) MİLYON TONDUR.

 • TOPLAM ORT. ALTIN KAZANIM VERİMİNE GÖRE (%86-88) , ELDE EDİLECEK ALTIN 27.5 TONDUR .

 • KAZI-DOLGU TEKNİĞİ İLE YER ALTI MADENCİLİK İŞLETMESİ YAPILACAKTIR. TAHMİNİ YILLIK ÜRETİM (250.000) TON TÜVENAN CEVHER OLUP , ON YILLIK İŞLETME ÖNGÖRÜLMEKTEDİR. BU SÜREDE (660.000) TON PASA ÜRETİLEREK YÜZEYDE DEPOLANACAKTIR .

 • AYNI ZAMANDA MADEN SAHASINDA :CEVHER , KIRMA-ÖĞÜTME-FLOTASYONLA ‘ZENGİNLEŞTİRME’ İLE ; FLOTASYON KONSANTRELERİNİ , GRAVİTASYONLA İŞLEME TABİ TUTUP (İRİ TANELİ ALTIN) , MEVCUT ALTININ %30’NU İLERİ KONSANTREDEN SONRA ERGİTMEYLE KAZANIP , KÜLÇE HALİNE GETİRME PROSESLERİNİ DE ÖNGÖRMEKTEDİR . GRAVİTASYONDAN GEÇEN FLOTASYON KONSANTRELERİ , FİLTREDEN GEÇİRİLİP KURUTULDUKTAN SONRA , (5) TONLUK PAKETLER ŞEKLİNDE , SİYANÜRLEME İŞLEMİ İÇİN NAKLEDİLECEKTİR .

 • NAKLEDİLECEK TOPLAM ZENGİNLEŞTİRME KONSANTRESİ ,(331.000) TON ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.GRAVİTASYONLA KAZANILAN ALTINDAN SONRA NAKLEDİLECEK KONSANTRENİN TOPLAM ALTIN İÇERİĞİ (20) TON VARSAYILMAKTADIR.

 • TÜM BU İŞLEMLERDEN SONRA DOĞAYA-ÇEVREYE BIRAKILACAK OLAN OLGULARIN FİZİKO - KİMYASAL TANIMLARINI YAPIP , BUNLARIN ÇEVREYLE İLİŞKİLERİNİ SORGULARSAK :

 • 1. CEVHER KONSANTRESİNDEN KALAN (2.2) MİLYON TON ATIĞIN , (1.1) MİLYON TONU , KISMEN KURUTULARAK %2’LİK ÇİMENTO İLE KARIŞTIRILIP İŞLETME TABANINDA DOLGU OLARAK KULLANILACAKTIR . GERİYE KALAN (1.1) MİLYON TON FLOTASYON ATIĞININ , (%80)’Nİ (67) MİKRONUN ALTINA İNDİRİLMİŞTİR. RAPORDA, ÇED-SYF.(25)’E GÖRE, ATIĞIN, FLOTASYONLA ‘PİRİT-SFALERİT-GALENİT’ GİBİ SÜLFÜRLÜ MİNERALLER AYRILDIKTAN SONRA , ÇOĞUNLUKLA ‘KUVARS-KARBONAT’ VE TEPKİMEYE GİRMEYEN KAYA PARÇASI VE ESER SÜLFİTTEN OLUŞTUĞU SAPTAMASI YAPILMAKTADIR. ANCAK AYNI SAYFANIN DEVAMINDA VERİLEN TABLO:1.9’DAKİ ‘CEVHER-KONSANTRE- ATIK’ LARDAN ALINAN KOMPOZİT ÖRNEKLERİN JEOKİMYASAL ANALİZ SONUÇLARINA BAKARSAK; SÜLFÜRLERİN HİÇTE ESER MİKTARLARDA OLMADIĞI,TOPLAM AĞIR METALLERİN (%3.6) GİBİ TEHLİKELİ DEĞERLER İÇERDİĞİ GÖRÜLÜR . ŞÖYLEKİ ;( NEDENSE (?) TABLODA TOPLAM (S)KÜKÜRT ANALİZLERİ YOK !) ATIKTAKİ 31900 PPM. (%3.2) DEMİR DEĞERİNİN , ÇOĞUNLUKLA PİRİT , KISMENDE PİROTİT GİBİ DEMİR SÜLFÜR VE SÜLFİT’TEN GELDİĞİ,CEVHER MİNERALOJİSİNDEN BİLİNMEKTEDİR . PİRİT’İNDE (FES) ATOMİK YÜZDE AĞIRLIK OLARAK ELEMENT İÇERİĞİ :%46.6’SI DEMİR ,%53.4’DE KÜKÜRT’TEN OLUŞMAKTADIR.YANİ YALNIZ PİRİT’TEN GELEN ATIKTAKİ KÜKÜRT İÇERİĞİ (%3.7) DEĞERİNDEDİR(!). BU İSE ATIĞIN ASİT TEPKİMELİ OLDUĞUNU GÖSTEREN ÖNEMLİ BİR BULGUDUR (AKD OLUŞMASI İÇİN PİRİT’İN %2’DEN BÜYÜK OLMASI YETERLİDİR) . BUNUNLA BİRLİKTE , ATIK TANE BOYUNUN (67) MİKRON ALTINDA OLMASI , JEOKİMYASAL REAKSİYON YÜZEYİNİN BÜYÜMESİNE NEDEN OLDUĞUNDAN, ATIĞIN ASİT TEPKİMELİ OLDUĞU AÇIKTIR. AYNI ZAMANDA ; 2500 PPM. ÇİNKO ,685 PPM. KURŞUN , 142 PPM. BAKIR , 89 PPM ARSENİK İÇERİĞİ İLEDE AĞIR VE TOKSİK METAL KİRLİLİĞİ İÇİNDE BÜYÜK RİSK TAŞIMAKTADIR . BU ATIĞIN KOKARPINAR DERE SELİNTİSİNDE BOHÇALANIP DOĞAYA KAZANDIRILACAĞI (!!!) ÖNGÜRÜLMEKTEDİR .

 • 2. RAPORA GÖRE 660.000 TONLUK PASA : (1/3)’Ü ASİT TEPKİMELİ ZONLARDAN OLUŞAN , BUNUN DIŞINDA ANA KÜTLEYİ OLUŞTURAN KAYAÇLARIN İSE ASİT NÖTRLEŞTİRİCİ YANİ TAMPONLAMA ÖZELLİĞİNDEN YARARLANARAK ASİT TEPKİMELİ PASANIN SANDOVİCLENİP , ETKİSİZ HALE GETİRİLEREK BOHÇALANACAK ; KONSANTRE ATIK DEPOSUNUN ALT KOTUNDA DEPOLANIP DOĞAYA KAZANDIRILACAKTIR (!!!) . ANCAK PASAYI OLUŞTURAN ANA KÜTLE ÇOĞUNLUĞU HORNFELS ZONUNA AİT OLUP , DERİNE (670 M.KOTUNUN ALTINA) İNİLDİKÇE (İŞLETME TABAN KOTUNUN, 500 M.OLACAĞI ÖN GÖRÜLMEKTE) ZONUN GENİŞLİYEREK , SÜLFÜRLÜ MİNERAL İÇERİĞİNİN ARTACAĞI BİLİNMEKTEDİR .DOLAYISİYLE BU ZONUN ASİT TEPKİMESİZ , TAMPONLAMA ÖZELLİKLİ OLACAĞI YORUMU, PASAYI TEHLİKESİZ GÖSTERME ÇABASINDAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR .

3. RAPORDA YERALTI SUYUNUN , GALERİ ,RAMPA VE İŞLETME BOŞLUK YÜZEYLERİNDE , ASİT KAYA DRENAJI OLUŞTURUP – OLUŞTURMAYACAĞI İRDELEMESİ GÖZARDI EDİLEREK , (1.130.000) METREKÜP CEVHERLİ ZON BOŞLUĞUNUN , (500.000) M3’LÜK KISMININ ÇİMENTOLU ATIKLA DOLGULAYIP (AKD) İÇİN ÖNLEM ALINACAĞI , ÜÇ ANA GİRİŞ GALERİLERİNİN GİRİŞLERİNİ BETONLAYIP DOĞAYA KAZANDIRILACAĞI (!!!) SAPTAMASINI (GÖZ BOYAMASINI) YAPMAKTADIR. ANCAK , (630.000) M3. CEVHERLİ ZON BOŞLUĞU , SÜLFÜRLÜ KUVARS DAMARCIKLI ZONLARIN İÇİNDE, (308.000) M3. PASA BOŞLUĞU İSE HEM HORNFELS , HEMDE SÜLFİTLİ KUVARS DAMARCIKLI ZONLARIN İÇİNDE AÇILDIĞI ;DOLAYISİYLE TOPLAM (938.000) M3.’LÜK BOŞLUĞU İÇEREN ZONLARIN ASİT TEPKİMELİ OLDUĞU BİLİNMESİNE KARŞIN !...

 • 4. YER ALTI İŞLETMECİLİĞİ SÜRESİNCE (10 YILLIK) , SUSUZLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA YER ALTI SUYUNA OLASI ETKİLERİNİ ÖNCEDEN KESTİRMEK İÇİN , HİDROJEOLOJİK MODELLEME ÇALIŞMALARI YAPILMIŞTIR . BUNA GÖRE SABİT YÜK SINIRLI ÖNGÖRÜLEREK , CEVHER DAMAR SAHASINDA , MADEN GALERİLERİNE ORTALAMA (3.2) LT/SN AKIM OLACAĞI VE YER ALTI SUYUNUN MARUZ KALACAĞI STRESİ ÜÇ AŞAMALI OLARAK SİMULE EDEREK : A- (4) YILLIK BİRİNCİ AŞAMADA , (5) M. DÜŞÜMLÜ SINIR KONTURUNUN , DAMARA DİK YÖNDE 150 M. ,DAMAR BOYUNCA 800 M. UZANIMLI ,MERKEZDE (78) M.DÜŞÜMLÜ ELİPSOİD BİR DÜŞÜM KONİSİ OLACAĞI , B- KENARLARDAKİ (5) M. DÜŞÜM KONTURU , DAMARA DİK YÖNDE (300)M. ,DAMAR BOYUNCA VE MERKEZDE (165) M. DÜŞÜMLÜ OLACAK ŞEKİLDE İKİNCİ AŞAMA , C- (5) M.’LİK DÜŞÜM KONTURUNUN , DAMARA DİK YÖNDE ÖNGÖRÜ YOK ,DAMAR BOYUNCA (1500) M. ,MERKEZDE İSE (228) M. DERİNLİKLİ BİR DÜŞÜM KONİSİ (10) YILLIK ÜÇÜNCÜ AŞAMA OLARAK KESTİRİLMİŞTİR . ANCAK İŞLETME SÜRESİNCE YER ALTI SU TABLASINDAKİ DÜŞÜMLER SONUCUNDA , SÜLFÜRLÜ ZONLARDAKİ GALERİ BOŞLUKLARININ METEORİK ETKİYE AÇILMASI SONUCUNDA OLUŞACAK ASİT KAYA DRENAJI İRDELENMEMİŞ (!), BUDA GÖZARDI EDİLEREK FAALİYET OLUMLANMAYA ÇALIŞILMIŞTIR .

 • 5. GALERİLERDEKİ SUSUZLAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ TARIM VE YERLEŞİM ALANLARINDAKİ KUYU VE SU KAYNAKLARINA ETKİSİ İRDELENMEMİŞ , İLERDE SORUN ÇIKARSA BAKARIZ YAKLAŞIMIYLA , İŞLETME FAALİYETLERİNİ OLUMLAMA ANLAYIŞINI ORTAYA KOYMUŞTUR.

- 6. TÜPRAG ŞİRKETİNİN , (5) SONDAJ KUYUSU VE KOKARPINAR DEREDEKİ İKİ GÖZLEM NOKTASINDAN , 2000-2004 YILLARI ARASINDA PERYODİK OLARAK ALDIKLARI SU ÖRNEKLERİ JEOKİMYASAL ANALİZ SONUÇLARI ORTALAMASININ , ‘KITA İÇİ SU KALİTESİ KRİTERİNE (SKKY) GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİNDE (ŞEKİL:4.9 ;TABLO :IV.42.) ,MADEN SAHASINDAKİ YER ALTI SUYUNUN (3.SINIF) OLDUĞU TESPİTİ , FAALİYET BAŞLAMADAN DOĞAL KİRLİLİK DEĞERLERİNİN ÇOK HASSAS DENGELERDE OLDUĞUNU ORTAYA KOYMAKTADIR .

 • 7. YERALTI SUYU ,VADOZ SUYU ZONUNA (DOYGUN OLMAYAN ZON ) İLİŞKİN , ‘DÜŞEY İLETGENLİK , GÖZENEKLİLİK ,KIRIK-ÇATLAK YOĞUNLUK HARİTASI ,DÜŞEY YÖNDE NEM İÇERİĞİNİN DEĞİŞİMİ ‘ GİBİ PARAMETRELERİN İRDELENMEDİĞİ , ÇED’DE DE ÖNEMLİ BİR EKSİKLİK OLARAK SAPTANMIŞTIR(!) .

- 8. FAYDA MALİYET ANALİZİNDE , GEREK DOĞAL KAYNAK , GEREKSE FAALİYET ETKİ ALANINDAKİ VARLIKLAR HESAPLAMAYA KATILMAMIŞTIR . ÖTE YANDAN FLOTASYON KONSANTRESİNİN SİYANÜR LİÇ PROSESİNE NAKLİ İÇİN 117 DOLAR/ TON KONSANTRE BİRİM FİYATTAN (TOPLAM 331.000 T. KONSANTRE ) ,TOPLAM (37) MİLYON ABD DOLARI GİDER OLARAK MALİYETLERE YANSITILMIŞTIR . ANCAK KABA BİR PİYASA ARAŞTIRMASINDA ; EFEMÇUKURU – UŞAK, 20 DOLAR/T. ,E.ÇUKURU –ROTTERDAM ( HOLLANDA ) , 43 DOLAR/ T. , E.ÇUKURU – MONTREAL (KANADA) , 84 DOLAR/T. LİMAN TESLİMİ OLDUĞU GÖRÜLECEKTİR . BURDANDA , ÇED RAPORUNDA GİZLENMEYE ÇALIŞILAN , 331.000 TONLUK FLOTASYON KONSANTRELERİNİN , YAPILACAK ÖN OKSİDASYON (KALSİNASYON ) ENERJİ GİDERLERİNİN NAKLİYAT GİDERLERİNE GİYDİRİLDİĞİ ÇIKARSANABİLİNİR (GAZ EMİSYONLARINI GİZLEMEK İÇİN , YALNIZCA 10 TON CİVARINDAKİ GRAVİTASYONLA ELDE EDİLECEK ALTIN KONSANTRELERİNE KURUTMA AMAÇLI KALSİNASYON UYGULANACAĞI İFADE EDİLMEKTEDİR (!)) .

 • SONUÇ OLARAK : MADEN VE ÇEVRESİ DOĞAL KİRLETİLMİŞ ALANLAR OLUP , MİLYONLARCA YILLIK DOĞAL SÜREÇLERDE ATMOSFERLE ETKİLEŞEREK KİRLETİCİ ÖZELLİĞİNİ KAYBETMİŞ , DOĞAL DENGELERİ OLUŞTURMUŞTUR .

 • CEVHER ÇIKARMA , KIRMA , ÖĞÜTME , ZENGİNLEŞTİRME , ÖN OKSİDASYON VE ERGİTME FAALİYETLERİ SIRASINDA VE SONRASINDA (BİR ÇOK FİZİKSEL VE KİMYASAL FAALİYETLERİ İÇERİRLER),GEREK YERALTI MADEN OCAKLARI, GEREKSE YÜZEYDE DEPOLANACAK OLAN ZENGİNLEŞTİRME ATIKLARI VE PASALAR ,ATMOSFER ETKİSİNE AÇIK HALE GETİRİLECEKTİR .

 • GEREK CEVHER DAMARLARI , GEREKSE DAMARLARIN ALTERE VE MİNERALİZE (SÜLFÜRLÜ KUVARS DAMARCIKLI ZON İLE HORNFELS ZONU ) YANKAYAÇLARI , İÇERDİKLERİ : ARSENİK-KÜKÜRT-AĞIR METALLER’DEN DOLAYI ; ASİT KAYA DRENAJI OLUŞTURMASIYLA DOĞAL YAŞAM , YÜZEY VE YER ALTI SULARI VE TOPRAK ZONLARI İÇİN YAŞAMSAL TEHLİKE ORTAYA ÇIKAR .

 • KALSİNASYON PROSESİ , ÖN OKSİDASYON İŞLEMİ OLUP MİNERALLERİN FİZİKSEL VE KİMYASAL YAPISINI ISIL OLARAK BOZMA , YADA FAZ DEĞİŞTİRME İŞLEMİDİR. DOLAYISİYLE ÇİFT AŞAMALI (SANTRÜFÜJLÜ KONSANRATÖR + SALLANTILI MASA ) GRAVİTASYON KONSANTRELERİNE DEĞİL , FLOTASYONLA ZENGİNLEŞTİRİLEN BAZ METAL SÜLFÜRLERİN , KAPANIM OLARAK İÇERDİKLERİ ALTININ (REFRAKTER ALTIN ) SİYANÜRLE SIVI FAZA ALMADAN ÖNCE UYGULANAN ZORUNLU  BİR BOZUNDURMA İŞLEMDİR . BU İŞLEM SIRASINDA ATMOSFERE ÖNEMLİ MİKTARLARDA ‘SO2 –CO2 –NO2 ‘ GAZ EMİSYONLARI SALINIR . H2SO4 –HCO3 – HNO3 GİBİ ASİT YAĞMURLARININ EFEMÇUKURU YÜKSELTİSİNE YAĞMASI İLE BİR ÇEVRE FELAKETİNİN OLUŞMASINA NEDEN OLUR . ORMAN VE BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN YOK OLMASI VE NİTRİK ASİT DOLAYISİYLE YÜKSELTİDEKİ BÜTÜN ARSENİKLİ MİNERALLERİN BOZULARAK , YÜZEY VE YER ALTI SULARININ ARSENİKCE KİRLENMESİ SONUCUNU DOĞURUR .

 • YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞE SAHİP : ‘ARSENİK , KÜKÜRT , ÇİNKO , DEMİR , BAKIR , KURŞUN’ GİBİ TOKSİK ELEMENTLER YÜZEY VE YERALTI SULARI VE BU KİRLİ SULARLA YETİŞTİRİLMİŞ GIDALAR KANALIYLA METROPOL HALKININ , DİREK YAŞAMSAL RİSK ALTINDA KALMASI KAÇINILMAZ OLACAKTIR .

 • İZMİR HALKI İÇİN ÖNEMİ İNKAR EDİLEMEZ BİR HAVZA VE DOĞA PARÇASININ , BÖYLE RİSKE EDİLEREK BU TÜR SANAYI FAALİYETLERİNE OLUMLU ÇED İZNİ VEREN İDARENİN , SİYASİ OTORİTEDEN BAĞIMSIZ LAŞTIRILMASI , YERLİ – YABANCI ŞİRKETLERİN ETKİSİYLE ONLARIN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA KARAR ALAN SİYASİ İRADENİN DE DEMOKRATİKLEŞMESİ , HALK VE GELECEK KUŞAKLAR ADINA ÇÖZÜM İÇİN KAÇINILMAZ BİR GERÇEK OLARAK ÖNÜMÜZDE DURMAKTADIR(!) .

13 . 10 . 2006

SAVAŞ DILEK

JEO . YÜK . MÜH .

Not: metnin içeriğinde harita bulunmaktadır. Format gereği yayınlanamadığından orjinal makale ekli dosya olarak  verilmiştir.

Dosyalar

(2419 KB) (06.11.2006 17:55:05)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 11599