20 Şubat 2018, Salı
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 13.02.2018
Güncellenme Zamanı: 13.02.2018 09:38:52

Değerli meslektaşımız,

Çalışanların iş kazasına uğramamaları ve meslek hastalıklarına yakalanmamaları için yapılan bilimsel çalışmalar işçi sağlığı ve güvenliği olarak tanımlanmaktadır. İşyerinde tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile insan sağlığına olan zararın veya yaralanmanın şiddetinin birleşimi ise iş riski olarak tanımlanmaktadır.

Meslek hastalığı, çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütülme şartları yüzünden uğranılan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri olarak tanımlanmaktadır.

Ülkemizde meslek hastalıkları; gerek tespitinin/tanısının konulması ve tedavinin düzenlenmesi, gerekse de nedenlerinin ve rehabilitasyonunun sağlanması açısından çok sorunlu bir alan olup, iş yaşamıyla ilgili hastalıklar izlenmemekte, kayıtları tutulmamakta ve olması gerekenin çok altında olguya meslek hastalığı tanısı konulabilmektedir.

Jeoloji mühendisleri mesleklerinin bilim ve uygulama alanında çalışma ortamlarının çeşitliliğine bağlı olarak, çok farklı meslek hastalıkları ve iş riskleri ile karşı karşıya oldukları açıktır.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, meslektaşlarımızın çalışma ortamlarındaki iş risklerine ve olası meslek hastalıklarının neler olabileceğine ilişkin bir pencere açmak istedik. Çok boyutlu ve kapsamlı olan böylesine zor bir konuda, bir anket çalışması ile sonuç alınamayacağını biliyor; ancak, daha sonraki çalışmalarımıza ışık tutacak bir ön çalışma niteliğindeki bu anketimize katkı koyacağınıza inanıyor, ilgiliniz için şimdiden teşekkür ediyoruz.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

ANKETE BAŞLAMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ