TMMOB Odalar 15 Kasım 2018, Perşembe
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 01.12.2017
Güncellenme Zamanı: 25.12.2017 14:47:14

TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından ilki 2009 yılında düzenlenen TMMOB Kadın Kurultayı`nın beşincisi "OHAL’de Kadınız" başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk toplantı salonunda ​25 Kasım 2017 tarihinde başladı.

Kısa film gösterimi ile başlayan Kurultay, TMMOB Kadın Çalışma Grubu​ Başkanı Hanze Gürkaş`ın açılış konuşmasıyla devam etti. Sonrasında Divan seçimi gerçekleştirildi. Necla Özkaplan Yörüklü’nün Divan Başkanlığında Fulya Üçyıldız Bankoğlu, Gamze Karademir, Zemzem Fedani Banli ve Emine Uzun Divan üyeleri olarak görev yaptı.

Sonuç Bildirgesi Komisyon seçiminin ardından TMMOB Kadın Çalışma Grubunun sunumu yapıldı. Sunum, çalışma grubunu temsilen Işık Gürbulak tarafından paylaşıldı. 

TMMOB 5. Kadın Kurultayı programı çerçevesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla hazırlanan "OHAL`DE HER HALDE KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ" başlıklı basın açıklaması geniş katılımla saat 12.00`de gerçekleştirildi.

Basın Açıklaması metnine ulaşmak için tıklayınız...

İlk gün; İstanbul ve Adana İKK’larınca hazırlanan “TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi”, Trabzon ve Zonguldak İKK’larınca hazırlanan “Kamu Kurumları ve Özel Kuruluşlarda, Yer Altı, Arazi, Şantiye, Fabrika, Ofis Vb İşyerlerinde Çalışan MMŞP Kadınların Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, Mersin İKK’nın hazırladığı “Eğitimde Cinsiyetçilik” ve son olarak Diyarbakır ve İzmir İKK’larınca hazırlanan “Olağanüstü Hal Koşulları, Kanun Hükmünde Kararnameler İle Yapılan Düzenlemeler Ve İşten Atmalar, Anayasa Değişikliği, Savaş Koşulları, Zorlu Göç Vb. Güncel Siyasal Gelişmelerin TMMOB Örgütlülüğüne ve Mühendis Mimar Şehir Plancı Kadınlarına Yansımalar” sunumları yapıldı.

İkinci gün 4. Kadın Kurultayında görüşülemeyen önergeler görüşülüp karara bağlandı. Sonrasında 5. Kadın Kurultayına sunulan önergeler görüşülerek onaya sunuldu.

Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Kadınların sorunlarına ve çözüm önerilerine eğilen TMMOB 5. Kadın Kurultayı 350 delegenin katılımıyla başarıyla sona erdi.


Okunma Sayısı: 75