19 Ekim 2018, Cuma
Yayınlayan Birim: TRABZON ŞUBE
Yayına Giriş Tarihi: 30.11.2017
Güncellenme Zamanı: 01.12.2017 17:35:57

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği"ne göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ”ne katılmak ve sonucunda sertifika sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir. Beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen sertifikalar ile (Bilirkişilik Yönetmeliği`nde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabilecektir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’na dayanılarak 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği’nde belirtilen şartları sağlayan Odamız, Adalet Bakanlığından; üyelerine, TMMOB’ye bağlı diğer Oda üyelerine ve de bilirkişilik yapabilecek farklı meslek insanlarına “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” verme yetkisi almıştır.

ÖNEMLİ: Adalet Bakanlığı Bilirkişi Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmede 2. Bilirkişilik başvurularının önümüzdeki bir kaç ay içerisinde yapılacağı bilgisi alınmıştır.

BİLİRKİŞİLİK TEMELEĞİTİMİNE KATILIM KOŞULLARI

a) 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği’nde belirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak,
b) T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye’de iş yapma ehliyetine sahip olmak,
c) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahipolmak,
d) Mühendis, mimar ve şehir plancıları için başvuruyapılan yıldan geriye dönük en az 5 yıllık Oda üyesi olmak ve üyelik borcu bulunmamak,(Odamızdan veya diğer meslekler için ilgili Odalardan alacakları üye kayıt veaidat borcu bulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)
e) TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi,uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti,
f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en azbeş yıl fiilen çalışmış olmak,
(Serbest çalışan üyeler için ilgili meslek odasından geriye dönük her bir yıla ait en az bir mesleki ürün için alınmış sicil durum belgesi dökümü veya ilgili kurum onayının bulunduğu her bir yıla ait en az bir adet olmak üzere mesleki ürüne ait rapor veya projelere ait kapak örnekleri, Kamu kurum/kuruluşları/üniversiteler ve diğer tüzel kişiliklerde çalışanlar için bağlı oldukları kurumdan alacakları çalışmış oldukları birim, bölüm, anabilimdalı adını ve görev/faaliyet konusunu ifade eden Jeoloji Mühendisliği uzmanlık-altuzmanlık alanlarını açık olarak belirtir şekilde aralıksız 5 yıl çalışmış olduğunu gösteren yazılı belge ile bu koşul sağlanacaktır.)
g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak,
h) Eğitim ücretini yatırmış olmak.

BİLİRKİŞİLİĞE BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN BİLİRKİŞİLİK UZMANLIK ALANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
EĞİTİM TARİHİ: 21-24 ARALIK 2017

EĞİTİM SÜRESİ: 18 saat teorik + 6 saat pratik = 24DERS SAATİ (4 GÜN)

EĞİTİM YERİ: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi

(Maraş Cad. Alemdağ Apt. No:69/7 Kat:4 Ortahisar/TRABZON)

EĞİTİM KONTENJANI: Bilirkişilik Yönetmeliği gereği eğitim 24 kişi ilesınırlı olup kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. Öncelik Odaüyelerimize ait olacaktır.

EĞİTİM ÜCRETİ: TMMOB Yönetim Kurulu’nun kararıuyarınca TMMOB’a bağlı Oda üyeleri için KDV dahil 600 TL; diğer başvurular için750 TL dir.

BİLİRKİŞİLİK TEMELEĞİTİMİ KONULARI

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

Giriş
Türk yargı teşkilatı
Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler
Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler
İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar
BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİNNİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

Bilirkişinin Nitelikleri
Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu
BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
Bilirkişinin Görevlendirilmesi
Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

Oy ve Görüşün Sunulması
Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi
BÖLÜM 5: UYGULAMA

UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
Örnek Olayların Sunulması
İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
Genel Değerlendirme
Eğitim Değerlendirme Anketi


ÖDEME SEÇENEKLERİ

Odamızdan Nakit,
Bankadan EFT ya da Havale ile ödeme yapılabilir.
BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi

Banka Adı: Türkiye İş Bankası

Şube Kodu: 4218

Şube Adı: Yenişehir Şubesi

Hesap No: 6203662

IBAN No: TR350006400000142186203662

KAYIT VE İLETİŞİM

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Maraş Cad. Alemdağ Apt. No:69/7 Kat:4 Ortahisar/TRABZON

Tel: 0462 322 50 24

Cep Tel: 0506 654 67 66

Dosyalar

(47 KB) (30.11.2017 17:52:07)

(53 KB) (30.11.2017 17:52:51)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için