22 Eylül 2018, Cumartesi
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 09.10.2017
Güncellenme Zamanı: 26.10.2017 10:57:04

Odamız tarafından oluşturulan bir heyet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan Başkanlığında Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu, BTK üyelerimiz ile Adana, Antalya, Denizli, Eskişehir, G. Marmara ve İzmir  şubelerimizin yönetim kurulu başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Oda çalışanlarından oluşturulan heyet 9 Ekim’de saat 14.00’te CHP Genel Merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Ziyarette söz alan Kemal Kılıçdaroğlu heyeti karşıladıktan sonra, “Odaların ve mesleğinizin pek çok sorunu ve talebi olduğunu biliyorum. O nedenle sorun ve taleplerinizi dinlemek için sözü size bırakıyorum” dedi. Bunun üzerine oda heyeti adına söz alan Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan:

  • Bir afet ülkesi olan yurdumuzda yapı güvenliğinin bugün daha fazla denetim dışı bir hale geldiğini, kıyı bölgelerimizin ciddi deprem tehdidi altında olduğunu ifade ederek plana, binaya ilişkin yapılan jeolojik-jepteknik (temel ve zemin) etütlerini planlamak, uygulama süreçlerini yönlendirmek ve denetlemek için yerel yönetimlerde jeolojik-jeoteknik etüt (zemin etütleri) birimleri kurulmasının önemli ve gerekli olduğunu,
  • İçme ve kullanma suyunu yeraltı sularından karşılayan yerel yönetimlerimizde, kentsel su temini ve dağıtımı ile ilgili birimlerinin yeniden yapılandırılarak “Yeraltısuları Daire Başkanlıkları” kurulmasını talep ettiklerini,
  • Uzunca bir süredir siyasi iktidarın hedefinde olan TMMOB ve Odalarımızı “idari ve mali denetim” adı altında vesayet, altına almaya çalışan uygulamalara, TMMOB’yi etkisizleştirerek parçalamaya çalışan düzenlemelere karşı etkin mücadelenin ve desteğin verilmesi gerektiğini ve bu konuda CHP’sinden daha aktif destek beklediklerini,
  • TBMM gündeminde olan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nda yer alan 37’nci madde ile Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN gibi kuruluşlarda çalışan binlerce kapsam dışı personelinin kamu personeli olma statüsü değiştirilerek iş güvencesinin ortadan kaldırılmasını amaçlayan ve Anayasa’ya ve yargı kararlarına açık aykırılık oluşturan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nda yer alan 37’nci maddedeki hukuksuz düzenlemeye karşı TBMM’de etkin mücadele verilmesini, bu maddenin kabul edilmesi halinde de konunun Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesini talep ettiklerini,
  • TBBM gündeminde olan “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda yer alan ve 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesinde madencilikle ilgili ÇED ve izinlerle ilgili ciddi sorunlar içeren düzenlemeye karşı çıkılmasını beklediklerini,
  • Munzur Vadisi içerisinde yer alan ekolojik ve biyolojik varlıklarımız ile birlikte, jeolojik oluşumları da içine alacak şekilde geniş bir bölgenin “JEOPARK ALANI” olarak ilan edilmesi konusunda  CHP’sinin destek vermesinin önemli olduğu,
  • Ülke olarak içinde geçmekte olduğumuz bu günlerde, demokrasi güçlerinin en geniş birlikteliğini sağlama yönünde bir çabanın verilmesi yönündeki,

istem ve taleplerimizi ifade etmiştir.

Heyette yer alan katılımcılar tarafından, belediyelerin içme suyu ve su yönetimi konusunda daha etkin rol alması gerektiği, üniversitelerimizden ihraç edilen akademisyenlere ilişkin daha fazla bir çabanın gösterilmesi, İş Bankası yayını olan “Evrim Atlası”nın yeni baskılarının yapılması, Eskişehir’de kurulması planlanan termik santrale ilişkin gerekli girişimlerde bulunulması yönünde talep ve beklentiler paylaşılmıştır.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise iletilen konularla ilgili parti olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardıktan sonra, parti organlarının gerekli çabayı harcayacağını kaydetti.

Toplantı sonunda Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Kılıçdaroğlu’na günün anısına bir plaket ve jeolog çekici takdim etti.

Görüşme iyi niyet temennileri ile son buldu.

 

 

 

 

Dosyalar

(483 KB) (10.10.2017 10:07:59)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 208