22 Eylül 2018, Cumartesi
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 02.10.2017
Güncellenme Zamanı: 27.08.2018 14:40:26

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği"ne göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ”ne katılmak ve sonucunda sertifika sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir. Beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen sertifikalar ile (Bilirkişilik Yönetmeliği`nde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabilecektir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’na dayanılarak 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği’nde belirtilen şartları sağlayan Odamız, Adalet Bakanlığından; üyelerine, TMMOB’ye bağlı diğer Oda üyelerine ve de bilirkişilik yapabilecek farklı meslek insanlarına “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” verme yetkisi almıştır.

Yetkili Eğitim Kurumu olarak, 11 Ekim 2017 tarihinde Genel Merkez Eğitim Salonu`nda başlatılacak olan Bilirkişilik Temel Eğitimleri, daha sonra şubelerimizde sürdürülecektir.

Eğitim sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası”verilecektir.

BİLİRKİŞİLİK TEMELEĞİTİMİNE KATILIM KOŞULLARI

a) 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği’nde belirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak,

b) T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye’de iş yapma ehliyetine sahip olmak,

c)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahipolmak,

d) Mühendis, mimar ve şehir plancıları için başvuruyapılan yıldan geriye dönük en az 5 yıllık Oda üyesi olmak ve üyelik borcu bulunmamak,(Odamızdan veya diğer meslekler için ilgili Odalardan alacakları üye kayıt veaidat borcu bulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)

e) TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi,uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

f)   Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en azbeş yıl fiilen çalışmış olmak,

(Serbest çalışan üyeler için ilgili meslek odasından geriye dönük her bir yıla ait en az bir mesleki ürün için alınmış sicil durum belgesi dökümü veya ilgili kurum onayının bulunduğu her bir yıla ait en az bir adet olmak üzere mesleki ürüne ait rapor veya projelere ait kapak örnekleri, Kamu kurum/kuruluşları/üniversiteler ve diğer tüzel kişiliklerde çalışanlar için bağlı oldukları kurumdan alacakları çalışmış oldukları birim, bölüm, anabilimdalı adını ve görev/faaliyet konusunu ifade eden Jeoloji Mühendisliği uzmanlık-altuzmanlık alanlarını açık olarak belirtir şekilde aralıksız 5 yıl çalışmış olduğunu gösteren yazılı belge ile bu koşul sağlanacaktır.)

g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak,

h) Eğitim ücretini yatırmış olmak.

 

EĞİTİM TARİHİ: 11-14 Ekim 2017

EĞİTİM SÜRESİ: 18 saat teorik + 6 saat pratik = 24DERS SAATİ (4 GÜN)

EĞİTİM YERİ: TMMOB Jeoloji Mühendisleri OdasıGenel Merkezi

(HataySokak No:21 Kocatepe/ANKARA)

EĞİTİM KONTENJANI: Bilirkişilik Yönetmeliği gereği eğitim 24 kişi ilesınırlı olup kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. Öncelik Odaüyelerimize ait olacaktır.

EĞİTİM ÜCRETİ: TMMOB Yönetim Kurulu’nun kararıuyarınca TMMOB’a bağlı Oda üyeleri için KDV dahil 600 TL; diğer başvurular için750 TL dir.

BİLİRKİŞİLİK TEMELEĞİTİMİ KONULARI

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 • Giriş 
 • Türk yargı teşkilatı 
 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler 
 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler
 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİNNİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri 
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu 

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu 
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi 
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI 

 • Oy ve Görüşün Sunulması 
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi 

BÖLÜM 5: UYGULAMA 

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
 • Örnek Olayların Sunulması
 • İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
 • Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
 • Genel Değerlendirme
 • Eğitim Değerlendirme Anketi 

EĞİTİM PROGRAMI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

ÖDEME SEÇENEKLERİ

 • Odamızdan Nakit ya da Kredi Kartı,
 • Bankadan EFT ya da Havale ile ödeme yapılabilir.

BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi

Banka Adı: Türkiye İş Bankası

Şube Kodu4218

Şube Adı: Yenişehir Şubesi 

Hesap No: 6203662

IBAN No: TR350006400000142186203662

KAYIT VE İLETİŞİM

TMMOBJeoloji Mühendisleri Odası

HataySokak No: 21 Kocatepe/ANKARA

Tel: 0312 432 30 85/ 119

Faks: 0312 434 23 88

 

e-Posta: egitim@jmo.org.trDosyalar

(571 KB) (02.10.2017 10:03:18)

(50 KB) (02.10.2017 10:07:28)

(43 KB) (02.10.2017 10:14:28)

(587 KB) (02.10.2017 10:21:31)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 1353