22 Eylül 2018, Cumartesi
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 27.09.2017
Güncellenme Zamanı: 11.10.2017 10:13:19

Odamız "Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği" uyarınca her yıl belli sayıda "öğrenci üye"ye karşılıksız eğitim desteği vermektedir. Bu kapsamda destek başvuru koşullarına uyan öğrenci üyelerimizin "TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği"nin 6‘ıncı maddesinde istenen evraklarla birlikte dilekçe ile 18.10.2017 tarihine kadar Genel Merkezimize başvurmaları gerekmektedir.
Odamız tarafından burs yazısı tüm jeoloji bölüm başkanlıklarına 20.09.2017 tarih ve 4145/210 sayılı yazı ile bildirilmiştir.

NOT : Geçen yıl eğitim desteği almaya hak kazanmış olan öğrenci üyelerimizin tekrar destek almaları için yeniden evraklarıyla başvurmaları gerekmektedir. Verilen destekler sadece o ders yılı için geçerlidir.

İstenen Belgeler :

  1. Dilekçe
  2. Lisans öğrencileri için JMO öğrenci üye belgesi, yüksek lisans program öğrencileri için Oda üye kimlik kartı
  3. Lisans öğrencileri için üniversite kimlik kartı veya öğrenim belgesi fotokopisi, yüksek lisans öğrencileri için yüksek lisans öğrenim belgesi
  4. Lisans öğrencileri için "Öğrenim Başarı Durum Belgesi" (tüm derslerden "geçme notu" aldığını gösterir belge)
  5. Yüksek lisans öğrencileri için çalışmadığına dair sosyal güvenlik kurumlarından alınacak belge
  6. Özgeçmiş, hane halkı gelirlerine ilişkin belgeler


Okunma Sayısı: 477