25 Haziran 2017, Pazar

62. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

13.04.2009 - 17.04.2009
Haberler

YONERGE_ENG

23.03.2009
GENEL MERKEZ

BİLDİRİLER_ENG

23.03.2009
GENEL MERKEZ

KURULTAY PRG_ENG

23.03.2009
GENEL MERKEZ

BİLDİRİLER

22.03.2009
GENEL MERKEZ

YÖNERGELER

21.03.2009
GENEL MERKEZ

KURULTAY PROGRAMI

21.03.2009
GENEL MERKEZ


GENEL BİLGİLER

KURULTAY PROGRAMI
YÖNERGELER
BİLDİRİ ÖZLERİ
OTEL REZERVASYONU İÇİN

 

KURULTAYA DAVET 

Jeoloji Mühendisleri odası 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nı 13-17 Nisan 2009 tarihleri arasında düzenliyor. Toplantı, üç kıta ve iki okyanusun buluşma noktasında yeralan ve yerkürenin en ilginç bölgelerinden birini oluşturan Türkiye‘nin jeolojisini konu edinirken yarım asırdan daha fazla bir süredir devam eden bir geleneği temsil ediyor. Bu iki okyanus halâ kaybolmamış okyanuslar iken, Türkiye sayıları halâ tartışmalı olan bir çok okyanusun da kalıntılarını içerir. Türkiyede jeoloji mühendisleri geleneksel yıllık toplantılarını Moğol kökenli bir kelime ile ifade ederler: Kurultay. Kurultay, Cengiz Han İmparatorluğundaki en yüksek divan olup bir çok görevlerinin yanı sıra Büyük Han‘ı da seçerdi. Üye her nerede olursa olsun, hangi görevi yaparsa yapsın Kurultaya katılımı zorunluydu. Örneğin, Ogeday Han öldüğünde, yeğeni Hulagu Orta Doğu‘da bir takım operasyonları yönetiyordu. Tüm işlerini bırakıp, o anda Çinde olan kardeşi Kubilay gibi hemen Kurultaya gitti. 

Bu durumda bizler bilimsel Kurultayları katılımı ve devamı zorunlu toplantılar olarak görüyoruz. Yılda en az bir kez de olsa herkesin zorunlu olarakta bir araya geldiği bu toplantı değişik düşüncelerin, yeni verilerin ve hatta anekdotların aktarıldığı sağlıklı bilimsel ortamları yaratmaktadır. Her şeyden önemlisi, bu toplantılar sırasında bilim dünyasına henüz katılmış gençlerle bir araya gelmek, onların neler yaptıklarını, neler düşündüklerini öğrenmek bizlerin arzusudur. Gençlerden isteklerini, arzularını ve projelerini anlatmalarını istiyoruz. Bizler hakkındaki düşünceleri ile dünya çapında bilimin bu günkü konumu hakkında neler düşündüklerini de paylaşmak için ısrarcı olmak istiyoruz. Bu nedenle, Kurultaya ne kadar çok sayıda katılım sağlayabilirsek o kadar çok yararlı olacağız.

 

Türkiye dışındaki bilim insanlarının da Kurultaylara katılım ve katkılarını bekliyoruz. Jeoloji, sadece Türkiye‘nin değil gezegenimizin bir bilim dalıdır. Özellikle komşularımızdan katkı bekliyoruz çünkü ortak problemlerimiz var. Ana ‘Gaia‘ politik sınırların olmadığını bilir ve hiç birine de saygı duymazdı. Bizler, onun çocukları olarak, onu daha iyi tanımak ve bağrında daha rahat ve güvenli bir hayat sürmek istiyorsak, benzer şekilde hareket etmek zorundayız. Bu nedenle 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nın düzenleyicileri olarak bizler tüm yerbilimcileri (fiziksel coğrafyacılar, iklimciler, deniz bilimciler, jeofizikciler, jeokimyacılar .... kısaca çalışmalarında yerküreyi konu edinen herkesi, fakat özellikle komşu ülkelerdeki meslektaşlarımızı) Kurultayımıza en samimi duygularımızla davet ediyor ve Kurultayın bir parçası olmalarını istiyoruz. Ayrıca, Kurultay şemsiyesi altında özel bir oturum düzenlemeye gönüllü olmaları durumundan da çok mutluluk duyacağımızı vurgulamakta yarar görüyoruz. 

Eğer, bildiriler sözlü sunum olarak kalacak olur ise Kurultay ileride fazla hatırlanmayacaktır. Bu nedenle, Kurultayda sunulan bildirilerin hakem incelemesinden sonra yayınlanmaya değer görülenlerini uluslararası nitelikli dergilerde özel sayılar şeklinde yayınlamayı planlıyoruz. Bize göre, Kurultay şemsiyesi altında düzenlenen her bir oturumda sunulan bildirilerin yerbilimleri dünyasının kolayca ulaşabileceği dergilerde yayınlanması gerekir. Kurultay Düzenleme Komitesi olarak bizler bu konuda elimizden geleni yapacağımızı beyan ediyoruz. 

62. Kurultayımıza katılım ve katkılarınızı bekliyoruz. Gelin jeoloji ve kültürü birlikte yaşayalım. 

 
 
 
Tümü

70. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

10.04.2017 - 14.04.2017
(ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ)

69. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

11.04.2016 - 16.04.2016
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

68.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

06.04.2015 - 10.04.2015
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

67. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

14.04.2014 - 18.04.2014
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

66. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

01.04.2013 - 05.04.2013
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ)

65. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

02.04.2012 - 06.04.2012
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

64. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

25.04.2011 - 29.04.2011
(MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

63. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

04.05.2010 - 04.09.2010
(MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

62. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

13.04.2009 - 17.04.2009
()

61. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

24.03.2008 - 28.03.2008
(MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ)

60. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

16.04.2007 - 22.04.2007
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA)

59. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.03.2006 - 24.03.2006
(MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA)

58. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

11.04.2005 - 15.04.2005
(MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA)

57. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

08.03.2009 - 12.03.2009
()

56. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

14.04.2003 - 20.04.2003
()

55. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

11.03.2002 - 15.03.2002
()

54. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

07.03.2001 - 11.03.2001
()

53. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

21.02.2000 - 25.02.2000
()

52. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

10.05.1999 - 12.05.1999
()

51. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

16.02.1998 - 20.02.1998
()

50. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

17.02.1997 - 19.02.1997
()

49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

00.00.0000 - 00.00.0000
()

48. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.02.1995 - 24.02.1995
()

47. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

21.02.1994 - 24.02.1994
()

46. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

15.02.1993 - 19.02.1993
()

45. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

24.02.1992 - 28.02.1992
()

44. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

00.00.0000 - 00.00.0000
()

43. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

00.00.0000 - 00.00.0000
()

42. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

00.00.0000 - 00.00.0000
()

41.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

00.00.0000 - 00.00.0000
()

40.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

00.00.0000 - 00.00.0000
()

39.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

00.00.0000 - 00.00.0000
()

38.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

00.00.0000 - 00.00.0000
()

37.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

00.00.0000 - 00.00.0000
()

36.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

00.00.0000 - 00.00.0000
()

35.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

22.02.1982 - 26.02.1982
()

34.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

00.00.0000 - 00.00.0000
()

33.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

03.03.1980 - 07.03.1980
()

32.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

00.00.0000 - 00.00.0000
()

31.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.02.1978 - 24.02.1978
()

30.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

00.00.0000 - 00.00.0000
()