20 Ekim 2017, Cuma

AYVACIK - MİDİLLİ - KOS - GÖKOVA DEPREMLERİ VE TSUNAMİ ÖZEL OTURUMU

Tuncay TAYMAZ (İTÜ)

Nuretdin KAYMAKÇI (ODTÜ)

Ahmet Cevdet YALÇINER (ODTÜ)

Stathis Stiros (Patras, Greece)

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

İsmail BAHTİYAR (TP) 

Hasan Armağan DERMAN (TP)

BÖLGESEL JEOLOJİ - TEKTONİK

Aral OKAY (İTÜ) 

Bora ROJAY (ODTÜ) 

Erman ÖZSAYIN (HÜ) 

Bora UZEL (DEÜ) 

Derek THORKELSON (Simon Fraser Univ., Kanada)

ÇEVRE JEOLOJİSİ 

İrfan YOLCUBAL (KOÜ)

Fatma GÜLTEKİN (KTÜ)

Prosun  BHATTACHARYA (KTH Royal Inst. of Tech., İsveç) 

Nurdan AYDIN-DÜZGÖREN (New Jersey City Univ. Earth and Env. Sci. ABD)

DEĞERLİ - YARI DEĞERLİ TAŞLAR

Murat HATİPOĞLU (DEÜ)

Hamit Haluk SELİM (İstanbul Ticaret Üniv.) 

Meltem GÜRBÜZ (Mersin Üniv.) 

Ayten ÇALIK (ÇOMÜ) 

DOĞA KAYNAKLI AFETLER VE AFET YÖNETİMİ

Orhan TATAR (CÜ) 

Şükrü ERSOY (YTÜ) 

Bülent ÖZMEN (Gazi Üniv.) 

DOĞAL YAPI TAŞLARI VE ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

Cahit HELVACI (DEÜ)

Atiye TUĞRUL (İÜ)

Bahadır YAVUZ (DEÜ)

FOSİL YAKITLAR VE TEKNOLOJİSİ

Ali İhsan KARAYİĞİT (HÜ) 

Zühtü BATI (TP) 

Kimon CHRISTANIS (Patras Univ., Yunanistan)

GELECEĞİN YERBİLİMCİLERİ OTURUMU

Sena AKÇER ÖN (MSKÜ) 

Yavuz KAYA (ODTÜ) 

Şükran AÇIKEL (HÜ) 

HİDROJEOLOJİ, SU KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ

Hasan YAZICIGİL (ODTÜ)

Zübeyde HATİPOĞLU BAĞCI (Mersin Üniv.) 

Müfit Şefik DOĞDU (DSİ)

Antonio CAMPBELL (Uluslararası Hidrojeoloji Birliği Bşk., Portekiz) 

Ken HOWARD (Toronto Üniv., Kanada) 

JEOKRONOLOJİ VE İZOTOP JEOLOJİSİ

Nilgün GÜLEÇ (ODTÜ)

Quentin CROWLEY (Trinity College, İrlanda)

İsmail Onur TUNÇ (Ardahan Üniv.) 

JEOTERMAL ENERJİ

Özgür AVŞAR (MSKÜ) 

Hüseyin KARAKUŞ (DPÜ) 

Furkan ŞENER (ÖHÜ) 

Mahmut PARLAKTUNA (ODTÜ) 

Dornadula CHANDRASEKHARAM (Indian Inst. of Tech., Hindistan) 

KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ

Erol SARI (İÜ) 

Kadir Kürşat ERİŞ (İTÜ)

Demet BİLTEKİN (Ordu Üniv.) 

Pierre Henry (CEREGE, Fransa)

KUVATERNER ARAŞTIRMALARI

Ahmet Evren ERGİNAL (Ardahan Üniv.) 

Catherine KUZUCUOĞLU (CNRS, Fransa) 

Yeşim BÜYÜKMERİÇ (BEÜ)

KÜLTÜREL JEOLOJİ VE JEOLOJİK MİRAS 

Nizamettin KAZANCI (AÜ) 

Nazire Özgen ERDEM (CÜ) 

Mehmet Korhan ERTURAÇ (SAÜ)

MAGMATİZMA VE MAGMATİK SÜREÇLER

Ercan ALDANMAZ (KOÜ) 

Sibel TATAR ERKÜL (Akdeniz Üniv.) 

Özgür KARAOĞLU (ESOGÜ) 

John A. WINCHESTER (Keele Univ., İngiltere)

Francis O. DUDAS (MIT, ABD)

METALİK MADEN YATAKLARI 

Necati TÜYSÜZ (KTÜ) 

Mustafa KUMRAL (İTÜ)

Mustafa CİHAN (Öksüt Md.) 

Enver AKARYALI (Gümüşhane Üniv.)

METAMORFİZMA VE METAMORFİK KUŞAKLAR

Ali Polat (Windsor Univ., Kanada) 

Gültekin TOPUZ (İTÜ) 

Gürsel SUNAL (İTÜ) 

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK

Reşat ULUSAY (HÜ)

Hakan ERSOY (KTÜ) 

Mahmut MUTLUTÜRK (SDÜ) 

M. Celal TUNUSLUOĞLU (ÇOMÜ)

NEOTEKTONİK  VE DEPREMSELLİK

Hasan SÖZBİLİR (DEÜ)

Süha ÖZDEN (ÇOMÜ) 

Veysel IŞIK (AÜ) 

Abdolrezza GHODS (IASBS, İran)

Volkan KARABACAK (ESOGÜ) 

OFİYOLİT VE MELANJ 

Osman PARLAK (ÇÜ) 

İbrahim UYSAL (KTÜ) 

Utku BAĞCI (Mersin Üniv.)

PALEONTOLOJİ VE BİYOSTRATİGRAFİ

Atike NAZİK (ÇÜ) 

Ercan ÖZCAN (İTÜ) 

Aynur HAKYEMEZ (MTA) 

Bilal SARI (DEÜ) 

SEDİMANTOLOJİ VE SEDİMANTER SÜREÇLER

Mehmet ÖZKUL (PAÜ) 

Faruk OCAKOĞLU (ESOGÜ) 

Ulvican ÜNLÜGENÇ (ÇÜ) 

Ezher TAGLIASACCHI  (PAÜ) 

SONDAJ YÖNTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

Celalettin ŞİMŞEK (DEÜ) 

Mehmet Ruhi AKÇIL (Geo Sondaj Ltd. Şti.)

Traugott SCHEYTT (Berlin Tekn. Univ., Almanya)

TIBBİ JEOLOJİ

Muzaffer METİNTAŞ (ESOGÜ - Tıp Fak.) 

Yüksel ÖRGÜN (İTÜ)

Engin TUTKUN (Bozok Üniv., Tıp Fak.) 

Jochen BUNDSCHUH (Southern Queensland Univ., Avustralya)

Iosif VOLFSON (Russian Geol. Soc., Rusya)

USTALAR OTURUMU (EMEKLİ YERBİLİMCİLER) 

Ayhan KÖSEBALABAN (JMO) 

Ali YILMAZ (CÜ) 

Ali Vedat ÖYGÜR (JMO) 

UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Kaan Şevki KAVAK (CÜ) 

Can AYDAY (Anadolu Üniv.) 

Bekir Taner SAN (Akdeniz Üniv.)  

YEREL YÖNETİM - KENTLEŞME VE JEOLOJİ

Turgut ÖZTAŞ (JMO) 

Remzi KARAGÜZEL (İTÜ)

İrfan YEŞİLNACAR (HRÜ)