13 Aralık 2017, Çarşamba

15 Aralık 2017: Sözlü ve poster sunumlar için bildiri özlerini son gönderme tarihi
02 Mart 2018: Bildiri veya poster kabulünün yazarlara son bildirim tarihi
23-27 Nisan 2018: 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı