22 Temmuz 2017, Cumartesi

TOROS DAĞLARINDA İLK SIYRILMA FAYI GÖZLEMİ : İVRİZ SIYRILMA FAYI VE GÜNEY TÜRKİYE ’NİN SENOZOYİK JEOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ

HAYMANA HAVZASI’NIN DEFORMASYON VE DÜŞÜK SICAKLIK TERMAL GEÇMİŞİ (ORTA ANADOLU, TÜRKİYE):GEÇ KRETASE NEOJEN ARASI NEOTETİS’İN KAPANIMININ YAPISAL VE TERMAL KAYITLARI

ORTA TOROSLARDA OROJENEZ SONRASI FAYLANMALARA ÖRNEK: KAYAÖNÜ FAY ZONU

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE GAZİANTEP - YAVUZELİ ARASINDA MİDYAT GRUBU ŞATTİYEN (GEÇ OLİGOSEN) YAŞLI REGRESİF (KARBONAT-KLASTİK) İSTİFİNİN VARLIĞI

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE GAZİANTEP - NARLI (KAHRAMANMARAŞ) ARASINDA MİDYAT GRUBU HOYA FORMASYONU İLE GAZİANTEP FORMASYONU ARASINDA ORTA-ÜST EOSEN YAŞLI KLASTİK NİTELİKLİ YENİ BİR BİRİMİN VARLIĞI: KARABIYIKLI FORMASYONU

TUZGÖLÜ FAY ZONUNUN YAPISAL KARAKTERİNİN GRAVİTE VE MANYETİK YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ

ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN JEOLOJİ HARİTALARININ TARİHÇESİ

MAMUDAĞI (TOKAT) OFİYOLİTİ’NİN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ÇELTEKDAĞ VE YILDIZDAĞ (SİVAS KUZEYİ) ARASINDA YER ALAN METAMORFİTLERİN TEKTONİK ÖNEMİ

TUFANBEYLİ (ADANA), ELBİSTAN (K.MARAŞ) VE MALATYA ARASINDA YÜZEYLENEN OTOKTON VE ALLOKTON İSTİFLERİN TEKTONO-STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ (DOĞU TOROSLAR)

GÜNEYDOĞU ANADOLU KENET KUŞAĞINDAKİ EKAY ZONU DİLİMLERİNİN TEKTONİK GELİŞİMİNE DAİR VERİLER, ÇAĞLAYANCERİT-GÖLBAŞI/GD TÜRKİYE

TÜRKİYE VE CİVARINDA KITASAL KABUK KALINLIĞI ARAŞTIRMASI

ORTA PONTİD’LERİN (TÜRKİYE) JEOLOJİK EVRİMİ’NİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

SULTANDAĞLARI GÜNEYİNDE YÜZEYLENEN GEÇ PALEOSEN-LÜTESİYEN YAŞLI CELEPTAŞ FORMASYONUNUN TEKTONOSTRATİGRAFİK ÖNEMİ

AÇIKDENİZ DOĞU OTWAY HAVZASI, VICTORIA, AVUSTRALYA SAHASININ TEKTONOSTRATİGRAFİK EVRİMİ, SİSMİK YORUMU VE 2 BOYUTLU RESTORASYONU

Poster BildiriGEOLOGIC STRUCTURE OF THE KETA BASIN, FROM INTEGRATED GEOP HYSICAL DATASETS

Poster BildiriGEODYNAMIC EVOLUTION OF THE SABZEVAR ZONE, NORTH OF THE CENTRAL IRANIAN MICROCONTINENT

Poster BildiriMİSİS YAPISAL YÜKSELİMİNİN (CEYHAN/ADANA) JEODİNAMİK EVRİMİ

Poster BildiriSULTANDAĞLARI GÜNEYDOĞUSUNUN TEKTONOSTRATİGRAFİSİ: PALEOZOYİK VOLKANİK AKTİVİTELERİNİN BÖLGESEL JEOLOJİK OLAYLARLA İLİŞKİSİ

Poster BildiriGÜNEYDOĞU ANADOLU OFİYOLİTLERİNİN GEÇ KRETASEDEKİ TEKTONİK OLUŞUMUNA AİT PALEOMANYETİK ÇALIŞMALAR

Poster BildiriAYDIN (KUŞADASI) BÖLGESİ’NİN GENEL JEOLOJİSİ VE YAPISAL EVRİMİ

Poster BildiriINITIAL STRUCTURAL SUBSIDENCE AS REFLECTED IN MORROWAN AND ATOKAN (PENNSYLVANIAN) SUBSURFACE STRATIGRAPHY, NORTHERN ARKOMA BASIN, NORTH - CENTRAL ARKANSAS

JEOLOJİK MEKÂN VE TOPLUMSAL BELLEK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME

DİCLE NEHRİ’NİN GENÇ DRYAS VE HOLOSEN İKLİM DÖNGÜLERİNE TEPKİSİ: JEOMORFOLOJİK VE ARKEOLOJİK VERİLER IŞIĞINDA BİR SENARYO

YENİKAPI TARİHİ MENDİREĞİ’NDE (İSTANBUL) AHŞAP KULLANIMI, DENDROKRONOLOJİ YÖNTEMLERİYLE TARİHLENDİRMESİ VE ARKEOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ

KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN GELENEKSEL KÜLTÜRÜN ÖNEMİ

ULTRASES MEKANİK KUVVET ETKİSİ İLE AKTİVE EDİLEN UÇUCU KÜL KULLANILARAK ASİT MADEN DRENAJINDA METAL GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN TALK CEVHERLERİNİN MİNERALOJİK VE KİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SARAY BÖLGESİ (TEKİRDAĞ) KÖMÜR KÜLLERİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE OLASI ÇEVRESEL ETKİLERİ, KUZEYBATI TÜRKİYE

KÖMÜR MADENİ ATIKLARININ ASİT MADEN DRENAJI ÜRETME POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

KEBAN (ELAZIĞ) Pb-Zn-Ag GALERİ SUYUNDA LEMNA GİBBA VE LEMNA MİNÖR KULLANILARAK URANYUM VE TORYUMUN GİDERİLMESİ

NANOTEKNOLOJİNİN “SAĞLIK DOSTU ÜRÜNLERİ” VE NANOPARTİKÜL GERÇEĞİ: GELECEĞİN KORKULU RÜYASI

ELAZIĞ İLİNİN JEOKİMYASAL YAPISININ SAĞLIK DURUMU İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASINA DAİR PROJE

ENVIRONMENTAL HYDROGEOCHEMICAL ASSESSMENT OF GROUNDWATER AT THE LOWER PART OF THE LESSER ZAB RIVER BASIN, NORTHEASTERN IRAQ

Poster BildiriTEMEL HAMMADDESİ JEOLOJİK MALZEMELER OLAN YAPI MALZEMESİ GAZ BETONUN DOĞAL RADYOAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ