18 Haziran 2018, Pazartesi

TOROS DAĞLARINDA İLK SIYRILMA FAYI GÖZLEMİ : İVRİZ SIYRILMA FAYI VE GÜNEY TÜRKİYE ’NİN SENOZOYİK JEOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ

HAYMANA HAVZASI’NIN DEFORMASYON VE DÜŞÜK SICAKLIK TERMAL GEÇMİŞİ (ORTA ANADOLU, TÜRKİYE):GEÇ KRETASE NEOJEN ARASI NEOTETİS’İN KAPANIMININ YAPISAL VE TERMAL KAYITLARI

ORTA TOROSLARDA OROJENEZ SONRASI FAYLANMALARA ÖRNEK: KAYAÖNÜ FAY ZONU

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE GAZİANTEP - YAVUZELİ ARASINDA MİDYAT GRUBU ŞATTİYEN (GEÇ OLİGOSEN) YAŞLI REGRESİF (KARBONAT-KLASTİK) İSTİFİNİN VARLIĞI

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE GAZİANTEP - NARLI (KAHRAMANMARAŞ) ARASINDA MİDYAT GRUBU HOYA FORMASYONU İLE GAZİANTEP FORMASYONU ARASINDA ORTA-ÜST EOSEN YAŞLI KLASTİK NİTELİKLİ YENİ BİR BİRİMİN VARLIĞI: KARABIYIKLI FORMASYONU

TUZGÖLÜ FAY ZONUNUN YAPISAL KARAKTERİNİN GRAVİTE VE MANYETİK YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ

ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN JEOLOJİ HARİTALARININ TARİHÇESİ

MAMUDAĞI (TOKAT) OFİYOLİTİ’NİN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ÇELTEKDAĞ VE YILDIZDAĞ (SİVAS KUZEYİ) ARASINDA YER ALAN METAMORFİTLERİN TEKTONİK ÖNEMİ

TUFANBEYLİ (ADANA), ELBİSTAN (K.MARAŞ) VE MALATYA ARASINDA YÜZEYLENEN OTOKTON VE ALLOKTON İSTİFLERİN TEKTONO-STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ (DOĞU TOROSLAR)

GÜNEYDOĞU ANADOLU KENET KUŞAĞINDAKİ EKAY ZONU DİLİMLERİNİN TEKTONİK GELİŞİMİNE DAİR VERİLER, ÇAĞLAYANCERİT-GÖLBAŞI/GD TÜRKİYE

TÜRKİYE VE CİVARINDA KITASAL KABUK KALINLIĞI ARAŞTIRMASI

ORTA PONTİD’LERİN (TÜRKİYE) JEOLOJİK EVRİMİ’NİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

SULTANDAĞLARI GÜNEYİNDE YÜZEYLENEN GEÇ PALEOSEN-LÜTESİYEN YAŞLI CELEPTAŞ FORMASYONUNUN TEKTONOSTRATİGRAFİK ÖNEMİ

AÇIKDENİZ DOĞU OTWAY HAVZASI, VICTORIA, AVUSTRALYA SAHASININ TEKTONOSTRATİGRAFİK EVRİMİ, SİSMİK YORUMU VE 2 BOYUTLU RESTORASYONU

Poster BildiriGEOLOGIC STRUCTURE OF THE KETA BASIN, FROM INTEGRATED GEOP HYSICAL DATASETS

Poster BildiriGEODYNAMIC EVOLUTION OF THE SABZEVAR ZONE, NORTH OF THE CENTRAL IRANIAN MICROCONTINENT

Poster BildiriMİSİS YAPISAL YÜKSELİMİNİN (CEYHAN/ADANA) JEODİNAMİK EVRİMİ

Poster BildiriSULTANDAĞLARI GÜNEYDOĞUSUNUN TEKTONOSTRATİGRAFİSİ: PALEOZOYİK VOLKANİK AKTİVİTELERİNİN BÖLGESEL JEOLOJİK OLAYLARLA İLİŞKİSİ

Poster BildiriGÜNEYDOĞU ANADOLU OFİYOLİTLERİNİN GEÇ KRETASEDEKİ TEKTONİK OLUŞUMUNA AİT PALEOMANYETİK ÇALIŞMALAR

Poster BildiriAYDIN (KUŞADASI) BÖLGESİ’NİN GENEL JEOLOJİSİ VE YAPISAL EVRİMİ

Poster BildiriINITIAL STRUCTURAL SUBSIDENCE AS REFLECTED IN MORROWAN AND ATOKAN (PENNSYLVANIAN) SUBSURFACE STRATIGRAPHY, NORTHERN ARKOMA BASIN, NORTH - CENTRAL ARKANSAS

JEOLOJİK MEKÂN VE TOPLUMSAL BELLEK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME

DİCLE NEHRİ’NİN GENÇ DRYAS VE HOLOSEN İKLİM DÖNGÜLERİNE TEPKİSİ: JEOMORFOLOJİK VE ARKEOLOJİK VERİLER IŞIĞINDA BİR SENARYO

YENİKAPI TARİHİ MENDİREĞİ’NDE (İSTANBUL) AHŞAP KULLANIMI, DENDROKRONOLOJİ YÖNTEMLERİYLE TARİHLENDİRMESİ VE ARKEOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ

KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN GELENEKSEL KÜLTÜRÜN ÖNEMİ

ULTRASES MEKANİK KUVVET ETKİSİ İLE AKTİVE EDİLEN UÇUCU KÜL KULLANILARAK ASİT MADEN DRENAJINDA METAL GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN TALK CEVHERLERİNİN MİNERALOJİK VE KİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SARAY BÖLGESİ (TEKİRDAĞ) KÖMÜR KÜLLERİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE OLASI ÇEVRESEL ETKİLERİ, KUZEYBATI TÜRKİYE

KÖMÜR MADENİ ATIKLARININ ASİT MADEN DRENAJI ÜRETME POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

KEBAN (ELAZIĞ) Pb-Zn-Ag GALERİ SUYUNDA LEMNA GİBBA VE LEMNA MİNÖR KULLANILARAK URANYUM VE TORYUMUN GİDERİLMESİ

NANOTEKNOLOJİNİN “SAĞLIK DOSTU ÜRÜNLERİ” VE NANOPARTİKÜL GERÇEĞİ: GELECEĞİN KORKULU RÜYASI

ELAZIĞ İLİNİN JEOKİMYASAL YAPISININ SAĞLIK DURUMU İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASINA DAİR PROJE

ENVIRONMENTAL HYDROGEOCHEMICAL ASSESSMENT OF GROUNDWATER AT THE LOWER PART OF THE LESSER ZAB RIVER BASIN, NORTHEASTERN IRAQ

Poster BildiriTEMEL HAMMADDESİ JEOLOJİK MALZEMELER OLAN YAPI MALZEMESİ GAZ BETONUN DOĞAL RADYOAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ

Poster BildiriTHE INCENTIVES FOR GEOTHERMAL ENERGY IN THE FRAMEWORK OF RENEWABLE ENERGY IN TURKEY

Poster BildiriYURTBAŞI (ELAZIĞ) ÇEVRESİNDEKİ YERALTI SULARINDA ARSENİK KİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Poster BildiriBRİTOLİT MİNERALİNİN YAYDIĞI İYONİZE RADYASYONUN RATLARDA OLUŞTURDUĞU BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER

ERÇEK GÖLÜ DİP SEDİMANLARININ BAZI PALEOLİMNOLOJİK ÖZELLİKLERİ; ÖN BULGULAR

İZMİR KÖRFEZİ’NDE BULUNAN GEMİ BATIKLARI ÇEVRESİNDE OYULMA HAREKETİNİN NEDEN OLDUĞU JEOLOJİK VE OŞİNOGRAFİK DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ

GEMLİK KÖRFEZİ, MARMARA DENİZİ GEÇ PLEYİSTOSENHOLOSEN DENİZ SEVİYESİ VE İKLİM DEĞİŞİMLERİ; ÇOKLU PARAMETRE VERİLERİNDEN BULGULAR

AKTİF FAYLANMANIN MARMARA DENİZİ, KUMBURGAZ HAVZASINDAKİ SEDİMANTER KAYITLARI

ŞARKÖY KANYONU (BATI MARMARA DENİZİ) GEÇ HOLOSEN KAROT SEDİMENTLERİNDE OLASI ANTROPOJENİK VE JEOJENİK AĞIR METAL ZENGİNLEŞMELERİNİN ARAŞTIRILMASI

Poster BildiriNAZİK GÖLÜ DİP SEDİMANLARININ TANE BOYU DAĞILIMI

Poster BildiriLAMİNALI SEDİMANLARI BOZMADAN ALABİLEN DENENMİŞ YENİ BİR HİBRİD GRAVİTE-ÇEKİÇ KAROTİYER

Poster BildiriALAGÖL GÖLÜ VE SÜLÜNGÜR GÖLÜ (GÜNEYBATI ANADOLU) TORTU ÇÖKELLERDEN GEÇ HOLOSEN İKLİM DEĞİŞİKLİK KAYITLARI

Poster BildiriSALDA GÖLÜ ORTA-GEÇ HOLOSEN ÇÖKELLERİNİN ÇOKLU BELİRTEÇ YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

Poster BildiriDENİZEL PLASER MADENCİLİĞİ; BİLİMSEL, POLİTİK, ÇEVRESEL ve EKONOMİK PERSPEKTİFLER

Poster BildiriALİAĞA KOYU’NUN (DOĞU EGE DENİZİ) OŞİNOGRAFİSİ VE GÜNCEL ÇÖKEL DAĞILIMI

Poster BildiriSALDA GÖLÜ (B. ANADOLU) ÇÖKEL KAYITLARINDA ORTA-GEÇ HOLOSEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ İKLİM KAYITLARI

Poster BildiriÇINARCIK HAVZASI VE YAKIN CİVARININ YERBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ: TEKTONİK VE PALEOİKLİMSEL ÖZELLİKLER, DOĞU MARMARA

Çağrılı BildiriSÜSTAŞLARININ ŞİFASAL VE TERAPİSEL ETKİLERİ

BELKAVAK OPAL OLUŞUMLARININ JEOLOJİSİ VE MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ - KÜTAHYA, KB TÜRKİYE

SARICAKAYA (ESKİŞEHİR) KALSEDON OLUŞUMLARIN MİNERALOJİSİ-PETROGRAFİSİ VE KÖKENİ

EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) BÖLGESİNDEKİ KORUND OLUŞUMLARI VE SÜSTAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİKLERİ

SÜSTAŞLARININ GEMOLOJİK OLARAK İNCELENMESİNDE KULLANILAN TEMEL CİHAZ VE ALETLER

ELMAS, RENKLİ SÜSTAŞLARI VE MÜCEVHERLERİN SERTİFİKALANDIRILMASININ ÖNEMİ

MİNERALLERİN MÜCEVHER TAŞI OLARAK KUYUMCULUKTA KULLANIMI

MÜCEVHERAT MÜHENDİSLİĞİNİN TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DAKİ YERİ VE ÖNEMİ

ANKARA-ÇUBUK’TAKİ AGAT TÜRÜ (SiO2) SÜSTAŞININ MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL OLUŞUMU

ZİLE SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARININ MİNERALOJİK VE GEMOLOJİK İNCELEMESİ, TOKAT-TÜRKİYE

ŞENKAYA (ERZURUM) ZÜMRÜTÜ OLARAK BİLİNEN YEŞİL OPALİN OLUŞUMU VE SEKTÖRDEKİ KULLANIMI

GEMOLOJİNİN GELİŞİMİ: SORUNLAR VE ÖNERİLER

Poster BildiriİÇ MEKANA DEKORATİF ÇEVRE DOSTU YENİ BİR KAPLAMA “DOĞAL TAŞLI-MİNERALLİ DUVAR KAĞIDI”

Poster BildiriKESİLMİŞ ELMASLARDA SPEKTROKOPİK ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ

Poster BildiriDEĞERLİ VE YARI DEĞERLİ TAŞLARI İŞLEME TEKNİKLERİ

Poster BildiriMERMERİN HEYKEL VE OBJE ÜRETİMİNDEKİ SANATSAL SÜRECİ

İSCEHİSAR BOĞAZ MEVKİİ (AFYONKARAHİSAR) MERMERLERİNİN MİNERALOJİK-PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

KÜFEKİ (İSTANBUL) TAŞININ ATMOSFERİK ETKİLER ALTINDA ARAZİ PERFORMANSI VE FİZİKOMEKANİK ÖZELLİKLERİ

FARKLI JEOLOJİK MATERYALLERDEN ÜRETİLEN AKRİLİK BAZLI DIŞ CEPHE YALITIM PANELLERİNİN TERMO-FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

TARİHİ YAPILARIN YENİLENMESİNDE MİNERALOJİK-PETROGRAFİK ÇALIŞMALARIN YERİ VE ÖNEMİ

DOĞAL ZEOLİT İLE AKTİVE EDİLMİŞ GEOPOLİMER ÇİMENTOLARIN KARAKTERİZASYONU

SARAFTEPE (TRABZON) TEFRİT SİLİNİN AGREGA OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

PİROKLASTİK KAYAÇLARIN ENDÜSTRİYEL HAMMADDE ÖZELLİKLERİNİN 3D JEOLOJİK MODELLEME İLE ARAŞTIRILMASI

ERGİTİLMİŞ BAZALTLARIN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

DOĞAL PUZOLANLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE KATKI MALZEMESİ OLARAK BETON DAYANIMINA ETKİSİ

MORGEDİK KÖYÜ (ERCİŞ-VAN/TÜRKİYE) ÇEVRESİNDEKİ KİLLERİN MİNERALOJİK İNCELENMESİ

JEOLOJİK MİRAS YÖNÜNDEN TÜRKİYE’NİN DÜNYA ÖLÇEĞİNDE BİLİNEN ÖNEMLİ ANTİK DOĞAL TAŞLARI VE ÜLKEMİZDE BİR MÜZE KOLEKSİYONUNUN OLUŞTURULMASI İÇİN ÖNERİLER

Poster BildiriGÖKSUN OFİYOLİTİ (KAHRAMANMARAŞ) VOLKANİK KAYAÇLARI AGREGALARININ PETROGRAFİSİ VE ALKALİ-SİLİKA REAKTİVİTESİNİN İLİŞKİSİ

Poster BildiriMUĞLA BÖLGESİ MERMER SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZ ARAŞTIRMASI

GÜLYALI (ORDU) - BULANCAK (GİRESUN) ARASI KIYI KUŞAĞI HAVZALARININ HEYELAN OLASI TEHLİKE HARİTALARI

YENİ (TASLAK) “TÜRKİYE SİSMİK TEHLİKE HARİTASI”NA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

KALİŞ BİRİMLERİNİN BAZI DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (ADANA, TÜRKİYE)

KAYA DÜŞMESİ ÇALIŞMALARINDA İNSANSIZ HAVA ARACI KULLANIMI VE CBS TABANLI 3D ANALİZ

JEOLOJİK KAYNAKLI AFET VERİLERİNİN WEB ÜZERİNDEN SERVİSİ

ESKİŞEHİR KUZEYİ SAKARYA HAVZASI HEYELAN DUYARLILIK HARİTASININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK ÜRETİLMESİ

TÜRKİYE AFET RİSK AZALTMA PLANI HAZIRLIKLARI

AFETLERE KARŞI İYİLEŞTİRME SÜRECİ; ERZURUM, ŞENKAYA, TURNALI KÖYÜ ÖRNEĞİ

GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİR HAZİNE: AFET ARŞİVLERİ

VALORIZATION OF THE GEOSITES OF TROPOJA FOR GEOTOURISM DEVELOPMENT

OHRID GEOPARK AND ITS UNIQUE GEOHERITAGE

ÇAL-CAMİLİ (TRABZON) TABİAT PARKI YAKIN CİVARINDAKİ JEOLOJİK KAYNAK DEĞERLER VE JEOTURİZM POTANSİYELİ

OLTU - NARMAN (ERZURUM) HAVZASININ JEOPARK POTANSİYELİ

KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKININ JEOPARK POTANSİYELİ

KÖŞK (AYDIN) FULGURİTİ: TÜRKİYE’DE JEOMİRAS OLABİLECEK SIRADIŞI BİR OLUŞUM

35. ULUSLARARASI JEOLOJİ KONGRESİ, JEOLOJİK MİRAS VE JEOPARKLAR

GÜNCEL HİDROMANYEZİT STROMATOLİTLERİ VE SALDA GÖLÜ

DOĞA KORUMASINDA JEOSİTLERİN ÖNEMİ VE SEÇİLMİŞ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

KAYSERİ, MALATYA, SİVAS, YOZGAT İLLERİ ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL SİT ALANLARININ JEOTURİZMJEOMİRAS AÇISINDAN İRDELENMESİ

SEYDİLER (AFYONKARAHİSAR) VE ÇEVRESİNİN JEOTURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

Poster BildiriEĞRİBÜK GRABENİ JEOSİTİ ( MERSİN BATISI)

Poster BildiriFIRAT VADİSİ ORTA KESİMİNDE JEOLOJİK MİRASA İLİŞKİN İLK BULGULAR

Poster BildiriBİR JEOSİT ÖNERİSİ OLARAK HACIBEKİRLİ PERİBACALARI’NIN JEOMORFOLOJİK VE SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ (ULUKIŞLA-NİĞDE)

Poster BildiriJEOLOJİK MİRASA KATKI: OLTU ZÜMRÜT OPALİ

Poster BildiriJEOLOJİK MİRASA KATKI: SARIBAŞAK (OLUR) YILANLI KAPLICALARI

Poster BildiriBİLİNMEYEN BİR DOĞAL ANIT: KARAHASAN (MALAZGİRT-MUŞ) LAV TÜNELİ ve BUZ MAĞARASI

Poster BildiriTÜRKİYE JEOLOJİK MİRAS VERİ TABANI

Poster BildiriTÜRKİYE’DE JEOSİT UYGULAMALARINA GÜNEYDOĞU ANADOLU’DAN İKİ ÖRNEK: HİLAR HARABELERİ VE KAYALARI (ERGANİ, DİYARBAKIR), KUŞCU VE GREKOT KALDERALARI (DERİK, MARDİN)

Poster BildiriBİR VOLKANİK ÖNERİ JEOPARK ALANI ÖRNEĞİ: HASANDAĞI

Poster BildiriAKKÖY (BİLECİK) PLİYOSEN GÖLÜNDE DAMLATAŞ YIĞIŞIMI : BİR JEOSİT ÖNERİSİ

Poster BildiriVAN BÖLGESİNDEKİ URARTU MERKEZLERİNDE KULLANILAN KAYAÇLARA İLİŞKİN PETROGRAFİK GÖZLEMLER

Poster BildiriJEOLOJİK MİRASA KATKI: NARMAN PERİ BACALARI

Poster BildiriJEOLOJİK MİRAS ENVANTERİ HAZIRLAMADA TERMİNOLOJİ, YÖNTEM, KURUMSAL SAHİPLENME VE EŞGÜDÜM

Poster BildiriANADOLU’DA BİLİMSEL AMAÇLI İLK SEYAHATLER VE BUNLARIN KÜLTÜREL JEOLOJİ BAĞLAMINDA ÖNEMİ

Poster BildiriGEOCONSERVATION IN ROMANIA – CURRENT STATE AND PERSPECTIVES