19 Ekim 2018, Cuma

ŞUBEMİZDE ArcGİS EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENECEKTİR

Yayına Giriş Tarihi: 05.10.2017
Güncellenme Zamanı: 10.10.2017 11:15:16
ETKİNLİK İSTANBUL ŞUBESİ
Etkinliğin Tarihi

08.11.2017 - 25.11.2017

Etkinliğin Yeri

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ AYKUT BARKA TOPLANTI SALONU

Eğitim Programının sonunda üyelerimize katılım belgesi verilecektir.

TMMOBJeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, üyemiz Tufan Dalkıran işbirliği ile üyelerimiz için ‘‘ArcGIS Eğitim Programı‘‘ düzenlemiştir.

 

EĞİTİMPROGRAMININ:

Tarihi: 8-10-11-13-15-17-18-20-22-24-25 Kasım tarihleri arasında olmak üzere toplam 40 saat.

8 Kasım 2017 Çarşamba---- Saat: 19.00-21.30

10 Kasım 2017 Cuma------- Saat: 19.00-21.30

11 Kasım 2017 Cumartesi---Saat: 14.00-20.30

13 Kasım 2017 Pazartesi---- Saat: 19.00-21.30

15 Kasım 2017 Çarşamba--- Saat: 19.00-21.30

17 Kasım 2017 Cuma Saat—Saat:  19.00-21.30

18 Kasım 2017 Cumartesi---Saat: 14.00-20.30

20 Kasım 2017 Pazartesi----Saat: 19.00-21.30

22 Kasım 2017 Çarşamba---Saat: 19.00-21.30

24 Kasım 2017 Cuma Saat—Saat: 19.00-21.30

25 Kasım 2017 Cumartesi---Saat: 14.00-21.00

 

Yeri  : 

TMMOB JeolojiMühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Fulya Mah. BüyükdereCad. Sema Apt. No: 30 Kat: 3 Daire: 3 

Mecidiyeköy-ŞİŞLİ/İSTANBUL

 

Ücreti: 

Üye: 200,00 TL

Öğrenci Üye: 100,00 TL

 

İletişim:

Tel     : 0212 2194563-64-66

E-mail: istanbul@jmo.org.tr

 

DiğerBilgiler:

--Kursücretini yatırmadan önce kontenjan doluluğu hakkında mutlaka bilgi alınmalıdır.

--Kursakatılacak üyelerimizin aidat borcu olmaması gerekir.

--Eğitimeherkes kendi bilgisayarıyla katılacaktır. 

--1 çalışmayan üyemiz, 1 öğrenci üyemiz eğitimeücretsiz olarak katılabilecektir.

Çalışmayan üyemizin SGK 4A, 4B, 4C Hizmet Dökümlerinişubemize iletmeleri gerekmektedir.    

--Katılımcısayısı 15 kişiyle sınırlıdır. Kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır.

--EğitimProgramının sonunda üyelerimize katılım belgesi verilecektir.

 

KAYITÜCRETİ ÖDEMESİ:

TMMOBJeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İktisadi İşletmesi

İşbankası YenişehirŞubesi

HesapNo: 4218-6203662

IBANNO: TR350006400000142186203662

Kursücreti ödemesi, yukarıdaki hesaba yatırılıp dekontu Şubeye mail atılarak ya daŞube de kredi kartı ile veya nakit olarak yapılabilir.  

 

İLETİŞİM

 

Adres: Fulya Mah., Büyükdere Cad., Sema Apt., No: 30,Kat: 3, D: 3, Mecidiyeköy-ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tel: 0212 2194563-64-66

E-posta: istanbul@jmo.org.tr

Web: www.jmo.org.tr 

 

ArcGİSEĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ  

 1. Cografi Bilgi SistemiTanıtılması ve Uygulama Örnekleri
 2. Temel Harita Bilgisi(Koordinat sistemleri, datum ve projeksiyonlar, )
 3. Veri Tipleri
 4. a)     Vektörel Veri Tipleri
 • Noktasal,Çizgisel, Alansal
 • VeriYapıları(Spagetti-Topolojik)
 1. b)    Raster veri tipleri
 • Rasterveri içerikleri
 • SpatialÇözünürlük
 1. CBS Veri Setleri vesayısallaştırma

CografiBilgi sisteminin Genel Fonksiyonları

 1. a)     Veri DepolamaFormatları
 2. b)    Feature Class, FeatureDataset ve Veri Tabanı oluşturma
 3. c)     Konumsal Nesneler veCoğrafik Katman Oluşturma

Ø  Nokta bazlı veriler (mineral zuhurları,örnek noktaları vb.)

Ø  Çizgi bazlı veriler (yapısal özelliklervb.)

Ø  Alansal veriler (jeolojik ve jeofizikharitalar, alterasyonlar vb.)

Ø  Sondaj noktaları, faylar,  tabakakonumları vb. işleme

 1. d)    Jeolojik Harita hazırlama
 2. e)     Jeolojik HaritalarıKoordinatlandırma
 3. f)     Jeolojik HaritalarıSayısallaştırma
 4. ArcgistenGoogle Earth`e veri aktarımı
 5. Sondaj, Formasyon,Fay vb.  verilerin sisteme aktarılması
 6. Jeolojik HaritalaraSemboloji  Atama
 7. Layout ayarları

Ø  Lejant, Dinamik yazı, Ölçek ve Kuzey okuvb. layout ögelerinin yerleştirilmesi.

Ø  Ölçek kavramı, uygun çıktılarınhazırlanması, farklı formatlarda kaydedilmesi

 1. Topografik HaritalarıKoordinatlandırma 
 2. Topografik Haritalardan TIN Oluşturma
 3. Uygulama Oluşturulan TIN haritalardan

Ø  Sayısal Yükseklik Modeli (SYM)

Ø  Eş Yükseklik Eğrileri

 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM KURSU

Yayına Giriş Tarihi: 20.10.2017
Güncellenme Zamanı: 21.10.2017 15:38:15
ETKİNLİK İSTANBUL ŞUBESİ
Etkinliğin Tarihi

15.11.2017 - 18.11.2017

Etkinliğin Yeri

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

Eğitim sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası” verilecektir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği" ne göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” ne katılmak ve sonucunda sertifika sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir. Beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen sertifikalar ile (Bilirkişilik Yönetmeliği`nde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabilecektir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’na dayanılarak 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği’’ nde belirtilen şartları sağlayan Odamız, Adalet Bakanlığından; üyelerine, TMMOB’ye bağlı diğer Oda üyelerine ve de bilirkişilik yapabilecek farklı meslek insanlarına “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” verme yetkisi almıştır.

Eğitim sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası” verilecektir.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNE KATILIM KOŞULLARI

 1. 03/08/2017tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği’nde belirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak,
 2. T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye’de iş yapma ehliyetine sahip olmak,
 3. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 4. Mühendis, mimar ve şehir plancıları için başvuru yapılan yıldan geriye dönük en az 5yıllık Oda üyesi olmak ve üyelik borcu bulunmamak,(Odamızdan veya diğer meslekler için ilgili Odalardan alacakları üye kayıt ve aidat borcu bulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)
 5. TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti,
 6. Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak, (Serbest çalışan üyeler için ilgili meslek odasından geriye dönük her bir yıla ait en az bir mesleki ürün için alınmış sicil durum belgesi dökümü veya ilgili kurum onayının bulunduğu her bir yıla ait en az bir adet olmak üzere mesleki ürüne ait rapor veya projelere ait kapak örnekleri, Kamu kurum/kuruluşları/üniversiteler ve diğer tüzel kişiliklerde çalışanlar için bağlı oldukları kurumdan alacakları çalışmış oldukları birim, bölüm, anabilim dalı adını ve görev/faaliyet konusunu ifade eden Jeoloji Mühendisliği uzmanlık-alt uzmanlık alanlarını açık olarak belirtir şekilde aralıksız 5 yıl çalışmış olduğunu gösteren yazılı belge ile bu koşul sağlanacaktır.)
 7. Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak
 8. Eğitim ücretini yatırmış olmak.

EĞİTİM TARİHİ: 15-18  Kasım 2017

EĞİTİM SÜRESİ: 18 saat teorik + 6 saat pratik = 24 DERS SAATİ (4 GÜN)

EĞİTİM YERİ: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

EĞİTİM KONTENJANI: Bilirkişilik Yönetmeliği gereği eğitim 24 kişi ile sınırlı olup kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. Öncelik Oda üyelerimize ait olacaktır.

EĞİTİM ÜCRETİ: TMMOB Yönetim Kurulu’nun kararı uyarınca, TMMOB’a bağlı Oda üyeleri için,

KDV dahil 600,00 TL;

diğer başvurular için KDV dahil 750,00 TL’ dir.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ KONULARI

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİNTEMEL KAVRAMLAR

 • Giriş 
 • Türk yargı teşkilatı 
 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler 
 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler
 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİNNİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri 
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu 

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu 
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi 
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI 

 • Oy ve Görüşün Sunulması 
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi 

BÖLÜM 5: UYGULAMA 

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
 • Örnek Olayların Sunulması
 • İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
 • Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
 • Genel Değerlendirme
 • Eğitim Değerlendirme Anketi 

ÖDEME SEÇENEKLERİ

 • Odamızdan Nakit ya da Kredi Kartı,
 • Bankadan EFT ya da Havale ile ödeme yapılabilir.

EĞİTİM ÖDEMESİ İÇİN:

Hesap Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi

Banka Adı: Türkiye İş Bankası

Şube Kodu: 4218

Şube Adı: Yenişehir Şubesi

Hesap No: 6203662

IBAN No: TR350006400000142186203662

İLETİŞİM

Adres: Fulya Mah., Büyükdere Cad., Sema Apt., No: 30, Kat: 3, D: 3,Mecidiyeköy-ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tel: 02122194563-64-66

Faks: 0212 2194565

E-posta: istanbul@jmo.org.tr 

 

Dosyalar

(144 KB)

(152 KB)

(27 KB)

(43 KB)

TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM KURSU XIV - İSTANBUL

Yayına Giriş Tarihi: 21.10.2017
Güncellenme Zamanı: 15.11.2017 11:07:45
ETKİNLİK İSTANBUL ŞUBESİ
Etkinliğin Tarihi

15.11.2017 - 18.11.2017

Etkinliğin Yeri

İSTANBUL ŞUBE

Yetkili Eğitim Kurumu olarak 15-18 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul Şubemizde Bilirkişilik Temel Eğitimi düzenliyoruz.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği"ne göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ”ne katılmak ve sonucunda sertifika sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir. Beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen sertifikalar ile (Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunulabilecektir.

Bu çerçevede 15-18 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul Şubemizde Temel Bilirkişilik Eğitimi gerçekleştiriyoruz. Eğitim sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası” verilecektir.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNE KATILIM KOŞULLARI
a) 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği’’nde belirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak,
b) T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye’de iş yapma ehliyetine sahip olmak,
c) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
d) Mühendis, mimar ve şehir plancıları için başvuru yapılan yıldan geriye dönük en az 5 yıllık Oda üyesi olmak ve üyelik borcu bulunmamak (Odamızdan veya diğer meslekler için ilgili Odalardan alacakları üye kayıt ve aidat borcu bulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)
e) TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti,
f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak, 
(Serbest çalışan üyeler için ilgili meslek odasından geriye dönük herbir yıla ait en az bir mesleki ürün için alınmış sicil durum belgesi dökümü veya ilgili kurum onayının bulunduğu her bir yıla ait en az bir adet olmak üzere mesleki ürüne ait rapor veya projelere ait kapak örnekleri, Kamu kurum/ kuruluşları/ Üniversiteler ve diğer tüzel kişiliklerde çalışanlar için bağlı oldukları kurumdan alacakları çalışmış oldukları birim, bölüm, anabilim dalı adını ve görev/ faaliyet konusunu ifade eden Jeoloji Mühendisliği uzmanlık-alt uzmanlık alanlarını açık olarak belirtir şekilde aralıksız 5 yıl çalışmış olduğunu gösteren yazılı belge ile bu koşul sağlanacaktır.)
g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak,
h) Eğitim ücretini yatırmış olmak.

EĞİTİM TARİHİ: 15-18 Kasım 2017
EĞİTİM SÜRESİ: 18 saat teorik + 6 saat pratik = 24 DERS SAATİ (4 GÜN)
EĞİTİM YERİ: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube
EĞİTİM KONTENJANI: Bilirkişilik Yönetmeliği gereği eğitim 24 kişi ile sınırlı olup kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. 
EĞİTİM ÜCRETİ: TMMOB Yönetim Kurulu’nun kararı uyarınca TMMOB’a bağlı Oda üyeleri için KDV dahil 600 TL; diğer başvurular için KDV dahil 750 TL dir.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ KONULARI
BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMELKAVRAMLAR
*Giriş 
*Türk yargı teşkilatı 
*Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler 
*Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler
*İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar
BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİNNİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER
*Bilirkişinin Nitelikleri 
*Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
*Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
*Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu 
BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİİNCELEMESİ
*Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu 
*Bilirkişinin Görevlendirilmesi 
*Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USULVE ESASLARI 
*Oy ve Görüşün Sunulması 
*Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi 
BÖLÜM 5: UYGULAMA 
*UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
*Örnek Olayların Sunulması
*İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
*Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
*Genel Değerlendirme
*Eğitim Değerlendirme Anketi

BANKA HESAP BİLGİLERİ
Hesap Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi
Banka Adı: Türkiye İş Bankası
Şube Kodu: 4218
Şube Adı: Yenişehir Şubesi 
Hesap No: 6203662
IBAN No: TR350006400000142186203662

KAYIT VE İLETİŞİM
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube
Fulya Mah., Büyükdere Cad., Sema Apt., No: 30, Kat: 3, D: 3,Mecidiyeköy-ŞİŞLİ/İSTANBUL
Tel: (0212) 219 45 63-64-66
Faks: (0212) 219 45 65
e-Posta: istanbul@jmo.org.tr

BİLİRKİŞİLİĞE BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN BİLİRKİŞİLİK UZMANLIK ALANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Dosyalar

(23 KB)