17 Temmuz 2018, Salı

JEOTEKNİK SONDAJCILIĞI SONDÖR BELGELENDİRME KURSU

Yayına Giriş Tarihi: 11.09.2017
Güncellenme Zamanı: 12.09.2017 16:03:08
ETKİNLİK İSTANBUL ŞUBESİ
Etkinliğin Tarihi

11.10.2017 - 15.10.2017

Etkinliğin Yeri

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ AYKUT BARKA TOPLANTI SALONU

2014 yılından itibaren mesleki eğitimlerini belgelendiremeyenler 6331 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik gereği çalıştırılamazlar!!!

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışanların yaptıkları işle ilgili "mesleki eğitim" almaları zorunludur. 

2014 yılından itibaren mesleki eğitimlerini belgelendiremeyenler 6331 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik gereği çalıştırılamazlar. 

13.07.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik gereği sondaj çalışmaları Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler kapsamındadır. 

Bu kapsamda çalışanlar mesleki eğitimlerini belgelendirmek zorundadır. 

MESLEKİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YETKİSİ 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Şişli Kaymakamlığı Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde, meslek alanımızda çalışan tüm personelin mesleki eğitimlerini belgelendirme ve sertifikalandırma yetkisi almıştır. 

BELGELENDİRME NASIL GERÇEKLEŞİR? 

40 Saatlik eğitim programından sonra Şişli Kaymakamlığı Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi eğitim görevlilerinden oluşacak sınav komisyonu ile birlikte kursa katılanlar sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan 100 üzerinden 50, uygulama sınavından geçer not alan kursiyer belgeyi almaya hak kazanır.

MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞUNUN DENETLENMESİ 

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir. 

İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır. 

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ ALDIRMAMANIN CEZASI NEDİR? 

6331 sayılı kanun gereği mesleki eğitimini belgelendirmeden işçi çalıştıran işverenlere çalıştırdıkları her işçi için her ay kanunda yazılı ücret kadar cezai yaptırım uygulanacaktır.

EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM KOŞULLARI

 • ·         Okur yazar olmak ya da en az ilkokul mezunu olmak (tasdikname veya öğrenim belgesi fotokopisi),
 • ·         Sektörde çalıştığını belgelemek (iş yeri yazısı ve SGK dökümü),
 • ·         Tehlikeli ve çok tehlikeli İşlerde çalışabilir raporu, 

Not: Raporun;

        - Yeni tarihli olması,

        - Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir ibaresinin yazılı olması gerekiyor. 

 • ·         Nüfus Cüzdan fotokopisi.

Başvuru sırasına göre kayıt alınacak olup, son başvuru tarihi 29 Eylül 2017‘dir. 

Eğitim sonunda sınav yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verilecektir.


EĞİTİMİN;

Tarihi: 11-15 Ekim 2017 tarihleri arasında - 5 Gün

Saati: 09:30-18:30 (Günde 8 saat)

Yeri: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Sema Apartmanı, No: 30, Kat: 3, Daire: 3

Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL

 

İLETİŞİM:

İlgili Kişi: Neşe DEĞİRMENCİ

Tel: 0212 2194563-64-66

Faks: 0212 2194565

E-posta: istanbul@jmo.org.tr,

Web: www.jmo.org.tr

Not: TMMOB JMO İstanbul Şubesi zorunlu durumlarda, eğitim programını iptal etme ve tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar. 

PROGRAM: 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeoteknik Sondörlüğü programı yeterlikler

tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

  

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER                                        MODÜLLER                                          SÜRE

1-İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve             İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı                     24 saat   iş güvenliği önlemlerini almak

2-Jeoteknik Sondaj İşlerini Yapmak            Jeoteknik Sondaj İşleri                            16 saat

TOPLAM  .....................................................................................................        40 saat

  

  

MODÜL ADI  : İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

İÇERİK

 İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE TEHDİT EDİCİ UNSURLAR 

 1. İş güvenliğinin tanımı 
 2. İş güvenliğinin önemi
 3. İş güvenliğinin amacı
 4. İşçi sağlığı 
 5. Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri
 6. Genel güvenlik
 7. Kişi güvenliği
 8. Tezgâh ve cihaz güvenliği 
 9. Koruyucu araçlar
 10. Solunum sisteminin korunması 
 11. Vücudun korunması
 12. Makinelere takılan koruyucu aparatlar 
 13. Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar
 14. Sıhhi tesisatlar 
 15. Elektrik tesisatları 
 16. Elektrik enerjisi
 17. Evlerde kullanılan elektrik enerjisi ve elektrikli aletler
 18. Sigortalar 
 19. Topraklama ve önemi 
 20. Aydınlatma 
 21. Isıtma ve havalandırma tesisatları
 22. Isıma araçları 
 23. Yakıt ve yakacaklar 
 24. Havalandırma tesisatları

 MESLEK HASTALIKLARI

 1. Meslek hastalıklarının sınıflandırılması 

 KAZA VE YARALANMA

 1. İş kazasını meydana getiren nedenler 
 2. Yaralanma şiddetinin belirlenmesi
 3. Kazaların iş gücüne ve ekonomiye etkileri 
 4. Çeşitli meslek alanlarındaki tipik iş kazaları 
 5. Kaza raporları

 YANGIN

 1. Yanma olayı 
 2. Yangın çeşitleri 
 3. Yangının nedenleri 
 4. Korunma önlemlerinin alınmaması 
 5. Bilgisizlik
 6. İhmal
 7. Kazalar
 8. Sabotaj 
 9. Sıçrama
 10. Doğa olayları 
 11. Yangın söndürmede kullanılan yöntemler
 12. Soğutarak söndürme 
 13. Havayı kesme
 14. Söndürücü maddeler
 15. Yangın önlemleri
 16. Yapısal bakımdan yangından korunma 
 17. Organizasyon bakımından yangından korunma 
 18. Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler

 İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER

 1. İş kazasının işverene bildirilmesi 
 2. İş kazasının işveren tarafından S.G.K‘ ya bildirilmesi 
 3. İş kazasında yapılacak hukuki işlemler

 İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI

 1. Kanunlar
 2. Yönetmelikler

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: 

 1. İş  Güvenliği  ve  işçi  sağlığı  ile  ilgili  performans  çalışması  yaptırılarak

hazır bulunuşluğu ölçülecektir. 

 1. Öğrenim  sürecinde  İş  Güvenliği  ve  işçi  sağlığı  ile  ilgili  uygulamalar  ikili

grup  çalışması,  eğitsel  oyunlar,  anlatım,  soru  cevap,  tartışma,  beyin

fırtınası,  problem  çözme,  örnek  olay,  kelime  ilişkilendirme,  drama,  rol

yapma teknikleri kullanılarak yaptırılacaktır.

 1. Öğrencinin modül sonunda kazandığı  yeterlik, gösterdiği performans ve

meydana  gelen  ürün,  performans  değerlendirme,  drama,  görüşme,

gösteri,  performans  değerlendirme,  grup  değerlendirme,  kendi  kendini

değerlendirme, doğru yanlış, kısa  ve uzun cevaplı  yazılı  yoklama, proje

 1. teknikleri kullanılarak ölçülecektir.

 

MODÜL  : JEOTEKNİK SONDAJ İŞLERİ

İÇERİK :

 JEOTEKNİK SONDAJ

 1. Özel iş güvenliği kuralları
 2. Malzeme taşıma ve kaldırma teknikleri
 3. Malzeme tanıma ve kullanma
 4. Kaldırma ekipmanlarını (vinç, ceraskal vb.) kullanma
 5. Jeoteknik sondaj makineleri ve ekipmanları
 6. Jeoteknik sondaj makinelerinin tamir ve bakımları
 7. Jeoteknik sondaj yöntemleri ve yapılışı
 8. Uygun malzeme ve takım seçimi
 9. Sondaj çamuru ve kimyasalları kullanabilme
 10. Jeoteknik sondaj kuyu içi testlerinin yapılması ve örnek alımı

 FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ

 1. İşin yorucu olması
 2. İşin ayakta ve açık arazide yapılması

 ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ 

 1. Açık hava koşullarında çalışma
 2. Gürültülü ortamda çalışma
 3. Çalışma ortamına göre güvenlik tedbirleri
 4. Islak, çamurlu ve mevsime göre sıcak veya soğuk çalışma ortamı
 5. Toprak Kirliliği
 6. Su Kirliliği

 İŞİN GEREKLERİ 

 1. Uzun süreli ayakta kalma ve beden hareketi gereksinimi
 2. Yetersiz dinlenme süresi
 3. Koruyucu malzeme (baret,giysi, eldiven, çelik burunlu bot, kulaklık,

vb.) giyme gereksinimi      

 

 Kursun afişi için lütfen tıklayınız.

Dosyalar

(107 KB)

JEOTEKNİK SONDÖR BELGELENDİRME KURSU - İSTANBUL

Yayına Giriş Tarihi: 12.09.2017
Güncellenme Zamanı: 12.09.2017 16:04:27
ETKİNLİK İSTANBUL ŞUBESİ
Etkinliğin Tarihi

11.10.2017 - 15.10.2017

Etkinliğin Yeri

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ AYKUT BARKA TOPLANTI SALONU

11-15 Ekim 2017 tarihleri arasında 5 gün boyunca TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube`de Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeoteknik Sondör Yetkilendirme kursu verilecektir.

2014 yılından itibaren mesleki eğitimlerini belgelendiremeyenler 6331 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik gereği çalıştırılamazlar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışanların yaptıkları işle ilgili "mesleki eğitim" almaları zorunludur. 

2014 yılından itibaren mesleki eğitimlerini belgelendiremeyenler 6331 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik gereği çalıştırılamazlar. 

13.07.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik gereği sondaj çalışmaları Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler kapsamındadır. 

Bu kapsamda çalışanlar mesleki eğitimlerini belgelendirmek zorundadır. 

MESLEKİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YETKİSİ 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Şişli Kaymakamlığı Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde, meslek alanımızda çalışan tüm personelin mesleki eğitimlerini belgelendirme ve sertifikalandırma yetkisi almıştır. 

BELGELENDİRME NASIL GERÇEKLEŞİR? 

40 Saatlik eğitim programından sonra Şişli Kaymakamlığı Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi eğitim görevlilerinden oluşacak sınav komisyonu ile birlikte kursa katılanlar sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan 100 üzerinden 50, uygulama sınavından geçer not alan kursiyer belgeyi almaya hak kazanır.

MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞUNUN DENETLENMESİ 

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir. 

İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır. 

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ ALDIRMAMANIN CEZASI NEDİR? 

6331 sayılı kanun gereği mesleki eğitimini belgelendirmeden işçi çalıştıran işverenlere çalıştırdıkları her işçi için her ay kanunda yazılı ücret kadar cezai yaptırım uygulanacaktır.

EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM KOŞULLARI

 • Okur yazar olmak ya da en az ilkokul mezunu olmak (tasdikname veya öğrenim belgesi fotokopisi),
 • Sektörde çalıştığını belgelemek (iş yeri yazısı ve SGK dökümü),
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli İşlerde çalışabilir raporu, 

Not: Raporun;

        - Yeni tarihli olması,

        - Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir ibaresinin yazılı olması gerekiyor. 

 • Nüfus Cüzdan fotokopisi.

Başvuru sırasına göre kayıt alınacak olup, son başvuru tarihi 29 Eylül 2017‘dir. 

Eğitim sonunda sınav yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verilecektir.


EĞİTİMİN;

Tarihi: 11-15 Ekim 2017 tarihleri arasında - 5 Gün

Saati: 09:30-18:30 (Günde 8 saat)

Yeri: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Sema Apartmanı, No: 30, Kat: 3, Daire: 3

Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL

İLETİŞİM

İlgili Kişi: Neşe DEĞİRMENCİ

Tel: 0212 2194563-64-66

Faks: 0212 2194565

E-posta: istanbul@jmo.org.tr,

Web: www.jmo.org.tr

Not: TMMOB JMO İstanbul Şubesi zorunlu durumlarda, eğitim programını iptal etme ve tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar. 

PROGRAM
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeoteknik Sondörlüğü programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER                                          MODÜLLER                                          SÜRE

1-İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve             İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı                     24 saat   iş güvenliği önlemlerini almak

2-Jeoteknik Sondaj İşlerini Yapmak             Jeoteknik Sondaj İşleri                            16 saat

TOPLAM  .....................................................................................................        40 saat

  

MODÜL ADI  : İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE TEHDİT EDİCİ UNSURLAR 

 1. İş güvenliğinin tanımı 
 2. İş güvenliğinin önemi
 3. İş güvenliğinin amacı
 4. İşçi sağlığı 
 5. Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri
 6. Genel güvenlik
 7. Kişi güvenliği
 8. Tezgâh ve cihaz güvenliği 
 9. Koruyucu araçlar
 10. Solunum sisteminin korunması 
 11. Vücudun korunması
 12. Makinelere takılan koruyucu aparatlar 
 13. Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar
 14. Sıhhi tesisatlar 
 15. Elektrik tesisatları 
 16. Elektrik enerjisi
 17. Evlerde kullanılan elektrik enerjisi ve elektrikli aletler
 18. Sigortalar 
 19. Topraklama ve önemi 
 20. Aydınlatma 
 21. Isıtma ve havalandırma tesisatları
 22. Isıma araçları 
 23. Yakıt ve yakacaklar 
 24. Havalandırma tesisatları

 MESLEK HASTALIKLARI

 1. Meslek hastalıklarının sınıflandırılması 

 KAZA VE YARALANMA

 1. İş kazasını meydana getiren nedenler 
 2. Yaralanma şiddetinin belirlenmesi
 3. Kazaların iş gücüne ve ekonomiye etkileri 
 4. Çeşitli meslek alanlarındaki tipik iş kazaları 
 5. Kaza raporları

 YANGIN

 1. Yanma olayı 
 2. Yangın çeşitleri 
 3. Yangının nedenleri 
 4. Korunma önlemlerinin alınmaması 
 5. Bilgisizlik
 6. İhmal
 7. Kazalar
 8. Sabotaj 
 9. Sıçrama
 10. Doğa olayları 
 11. Yangın söndürmede kullanılan yöntemler
 12. Soğutarak söndürme 
 13. Havayı kesme
 14. Söndürücü maddeler
 15. Yangın önlemleri
 16. Yapısal bakımdan yangından korunma 
 17. Organizasyon bakımından yangından korunma 
 18. Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler

 İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER

 1. İş kazasının işverene bildirilmesi 
 2. İş kazasının işveren tarafından S.G.K‘ ya bildirilmesi 
 3. İş kazasında yapılacak hukuki işlemler

 İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI

 1. Kanunlar
 2. Yönetmelikler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: 

 1. İş  Güvenliği  ve  işçi  sağlığı  ile  ilgili  performans  çalışması  yaptırılarak hazır bulunuşluğu ölçülecektir. 
 1. Öğrenim  sürecinde  İş  Güvenliği  ve  işçi  sağlığı  ile  ilgili  uygulamalar  ikili grup  çalışması,  eğitsel  oyunlar,  anlatım,  soru  cevap,  tartışma,  beyin fırtınası,  problem  çözme,  örnek  olay,  kelime  ilişkilendirme,  drama,  rol yapma teknikleri kullanılarak yaptırılacaktır.
 1. Öğrencinin modül sonunda kazandığı  yeterlik, gösterdiği performans ve meydana  gelen  ürün,  performans  değerlendirme,  drama,  görüşme, gösteri,  performans  değerlendirme,  grup  değerlendirme,  kendi  kendini değerlendirme, doğru yanlış, kısa  ve uzun cevaplı  yazılı  yoklama, proje teknikleri kullanılarak ölçülecektir.

MODÜL  : JEOTEKNİK SONDAJ İŞLERİ

JEOTEKNİK SONDAJ

 1. Özel iş güvenliği kuralları
 2. Malzeme taşıma ve kaldırma teknikleri
 3. Malzeme tanıma ve kullanma
 4. Kaldırma ekipmanlarını (vinç, ceraskal vb.) kullanma
 5. Jeoteknik sondaj makineleri ve ekipmanları
 6. Jeoteknik sondaj makinelerinin tamir ve bakımları
 7. Jeoteknik sondaj yöntemleri ve yapılışı
 8. Uygun malzeme ve takım seçimi
 9. Sondaj çamuru ve kimyasalları kullanabilme
 10. Jeoteknik sondaj kuyu içi testlerinin yapılması ve örnek alımı

 FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ

 1. İşin yorucu olması
 2. İşin ayakta ve açık arazide yapılması

 ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ 

 1. Açık hava koşullarında çalışma
 2. Gürültülü ortamda çalışma
 3. Çalışma ortamına göre güvenlik tedbirleri
 4. Islak, çamurlu ve mevsime göre sıcak veya soğuk çalışma ortamı
 5. Toprak Kirliliği
 6. Su Kirliliği

 İŞİN GEREKLERİ 

 1. Uzun süreli ayakta kalma ve beden hareketi gereksinimi
 2. Yetersiz dinlenme süresi
 3. Koruyucu malzeme (baret,giysi, eldiven, çelik burunlu bot, kulaklık, vb.) giyme gereksinimi      

 

Dosyalar

(107 KB)

TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM KURSU I - ANKARA

Yayına Giriş Tarihi: 02.10.2017
Güncellenme Zamanı: 15.11.2017 10:18:56
ETKİNLİK İSTANBUL ŞUBESİ
Etkinliğin Tarihi

11.10.2017 - 14.10.2017

Etkinliğin Yeri

GENEL MERKEZ

Yetkili Eğitim Kurumu olarak, 11 Ekim 2017 tarihinde Genel Merkez eğitim salonunda Bilirkişilik Temel Eğitimlerimizin ilkini başlatıyoruz.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği"ne göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ”ne katılmak ve sonucunda sertifika sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir. Beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen sertifikalar ile (Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunulabilecektir.
Bu çerçevede Temel Bilirkişilik Eğitimlerimiz 11 Ekim 2017 tarihinde Genel Merkez eğitim salonumuzda başlayacak olup daha sonra şubelerimizde de sürdürülecektir. Eğitim sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası” verilecektir.


Eğitime katılmak isteyen katılımcıların, 09 Ekim 2017 tarihine kadar aşağıdaki banka hesabına eğitim ücretini yatırarak ve ekteki KATILIM FORMUnu doldurarak; dekontunu ve katılım formunu, bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olduğunu gösteren belge ile birlikte faks veya e-posta yoluyla Odamıza iletmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ: Bilirkişilik Yönetmeliği gereği eğitim 24 kişi ile sınırlı olup kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. 


BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNE KATILIM KOŞULLARI
a) 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği’’nde belirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak,
b) T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye’de iş yapma ehliyetine sahip olmak,
c) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
d) Mühendis, mimar ve şehir plancıları için başvuru yapılan yıldan geriye dönük en az 5 yıllık Oda üyesi olmak ve üyelik borcu bulunmamak (Odamızdan veya diğer meslekler için ilgili Odalardan alacakları üye kayıt ve aidat borcu bulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)
e) TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti,
f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak,
(Serbest çalışan üyeler için ilgili meslek odasından geriye dönük herbir yıla ait en az bir mesleki ürün için alınmış sicil durum belgesi dökümü veya ilgili kurum onayının bulunduğu her bir yıla ait en az bir adet olmak üzere mesleki ürüne ait rapor veya projelere ait kapak örnekleri, Kamu kurum/ kuruluşları/ Üniversiteler ve diğer tüzel kişiliklerde çalışanlar için bağlı oldukları kurumdan alacakları çalışmış oldukları birim, bölüm, anabilim dalı adını ve görev/ faaliyet konusunu ifade eden Jeoloji Mühendisliği uzmanlık-alt uzmanlık alanlarını açık olarak belirtir şekilde aralıksız 5 yıl çalışmış olduğunu gösteren yazılı belge ile bu koşul sağlanacaktır.)
g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak,
h) Eğitim ücretini yatırmış olmak.

EĞİTİM TARİHİ: 11-14 Ekim 2017
EĞİTİM SÜRESİ: 18 saat teorik + 6 saat pratik = 24 DERS SAATİ (4 GÜN)
EĞİTİM YERİ: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi
(HataySokak No:21 Kocatepe/ANKARA)
EĞİTİM KONTENJANI: Bilirkişilik Yönetmeliği gereği eğitim 24 kişi ile sınırlı olup kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır.
EĞİTİM ÜCRETİ: TMMOB Yönetim Kurulu’nun kararı uyarınca TMMOB’a bağlı Oda üyeleri için KDV dahil 600 TL; diğer başvurular için KDV dahil 750 TL dir.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ KONULARI
BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMELKAVRAMLAR
*Giriş
*Türk yargı teşkilatı
*Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler
*Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler
*İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar
BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİNNİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER
*Bilirkişinin Nitelikleri
*Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
*Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
*Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu
BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİİNCELEMESİ
*Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
*Bilirkişinin Görevlendirilmesi
*Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USULVE ESASLARI
*Oy ve Görüşün Sunulması
*Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi
BÖLÜM 5: UYGULAMA
*UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
*Örnek Olayların Sunulması
*İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
*Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
*Genel Değerlendirme
*Eğitim Değerlendirme Anketi

BANKA HESAP BİLGİLERİ
Hesap Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasıİktisadi İşletmesi
Banka Adı: Türkiye İş Bankası
Şube Kodu: 4218
Şube Adı: Yenişehir Şubesi
Hesap No: 6203662
IBAN No: TR350006400000142186203662

KAYIT VE İLETİŞİM
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Hatay Sokak No: 21 Kocatepe/ANKARA
Tel: 0312 432 30 85/ 119
Faks: 0312 434 23 88
e-Posta: egitim@jmo.org.tr

KATILIM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

EĞİTİM PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLİRKİŞİLİĞE BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN BİLİRKİŞİLİK UZMANLIK ALANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Dosyalar

(587 KB)

(114 KB)

(37 KB)

(23 KB)