18 Haziran 2018, Pazartesi

MADEN ARAMA VE İŞLETME SÜREÇLERİNDE KAYNAK-REZERV RAPORLAMA SİSTEMİ, DRENAJ VE AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV DURAYLILIĞI UYGULAMALARINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER EĞİTİM SEMİNERİ - ANKARA

Yayına Giriş Tarihi: 13.03.2017
Güncellenme Zamanı: 22.05.2017 10:20:12
ETKİNLİK
Etkinliğin Tarihi

22.05.2017 - 26.05.2017

Etkinliğin Yeri

JMO GENEL MERKEZ

Genel Merkezimizde 22-26 Mayıs 2017 tarihlerinde “Maden Arama ve İşletme Süreçlerinde Kaynak-Rezerv Raporlama Sistemi, Drenaj ve Açık İşletmelerde Şev Duraylılığı Uygulamalarına İlişkin Temel İlkeler Eğitim Semineri’’ düzenlenecektir.

KATILIM KOŞULLARI 

 • Oda üyesi olmak ve üye aidat borcunun olmamasıdır.
 • 3 çalışmayan, 2 öğrenci üyemiz eğitime ücretsiz olarak katılabilecektir. 
 • (Çalışmayan üyelerimiz SGK 4A, 4B, 4C hizmet dökümlerini; Öğrenci üyelerimiz öğrenci belgelerini Odamıza iletmelilerdir.)
 • Eğitim ücreti 350 TL‘dir. 
 • Kontenjan 50 kişi ile sınırlıdır. Kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. 
 • Eğitime devamlılık zorunlu olup, eğitim sonunda katılımcılara ‘‘Katılımcı Belgesi‘‘ düzenlenecektir.

EĞİTİM TARİHİ: 22-26 Mayıs 2017 

EĞİTİM SÜRESİ: 5 Gün

EĞİTİM SAATLERİ: 09.30 – 17.30

EĞİTİM YERİ: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi Eğitim Salonu 

(Hatay Sokak No: 21 Kocatepe/ Ankara)

EĞİTİM ÜCRETİ: 350 TL

EĞİTİME KAYIT İÇİN;

Ekteki "Eğitime Katılım Formu" nu eksiksiz doldurarak, eğitim ücretini yatırdığınıza dair dekont ile birlikte (0312) 434 23 88 nolu faksa veya egitim@jmo.org.tr e-posta adresine 18 Mayıs 2017 tarihine kadar gönderiniz.

EĞİTİME KATILIM FORMU için tıklayınız.

 

 

MADEN ARAMA VE İŞLETME SÜREÇLERİNDE KAYNAK-REZERV RAPORLAMA SİSTEMİ, DRENAJ VE AÇIK İŞLETMELERDE

ŞEV DURAYLILIĞI UYGULAMALARINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER EĞİTİM SEMİNERİ

22-26 Mayıs 2017

 

22.05.2017

Pazartesi

10.00-12.30

Maden Yataklarının Sınıflandırılması

Dr. Özcan Dumanlılar - Levent Tosun

13.30-17.00

Tektonizma ve Maden Yatakları İlişkisi

Prof. Dr. Erdin Bozkurt

23.05.2017

Salı

09.30-12.30

Maden Aramalarında Uzaktan Algılama

Dr. Bora Gürçay

13.30-17.00

Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde

Arama ve İşletme Süreçleri ile Jeoloji Mühendisliği Hizmetleri

Jeo.Y.Müh. Yüksel Cankurtaran

24.05.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Kaynak Hesaplama ve

Kaynak-Rezerv Sınıflandırılması

İsmail Cihan - Oğuz Turunç

13.30-17.00

Maden Yataklarının Sınıflandırılması

Dr. Özcan Dumanlılar - Levent Tosun

25.05.2017

Perşembe

09.00-12.30

Maden Sahalarında Hidrojeoloji Çalışmaları: Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve Raporlama

Prof.Dr. Mehmet Ekmekçi

13.30-17.00

Arama ve Üretim Aşamalarında

Açık İşletme Şevlerinin Duraylılığı

İle İlgili Jeoteknik Hususlar

Prof. Dr. Reşat Ulusay

26.05.2017

Cuma

09.30-12.30

Jeokimyasal Numunelemede

Kalite Kontrol ve Kalite Güvencesi

Tamer Algün

13.30-17.00

Ofiyolitlerle İlişkili Maden Yatakları

Prof. Dr. Osman Parlak

NOT: Hocalarımızın katılımına göre programda yer değişiklikleri olabilir.  

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

MADEN YATAKLARININ SINIFLANDIRILMASI (Dr. Özcan DUMANLILAR)

 • Sınıflandırmanın tanımı, tarihi ve önemi
 • Maden yataklarının sınıflandırılmasına tarihsel bakış
 • Maden yataklarının sınıflandırılmasında kullanılan kriterler
 • Maden yataklarının sınıflandırmasının arama jeolojisinde kullanımı

ARAMA VE ÜRETİM AŞAMALARINDA AÇIK İŞLETME ŞEVLERİNİN DURAYLILIĞI İLE İLGİLİ JEOTEKNİK HUSUSLAR (Prof. Dr. Reşat ULUSAY) 

 • Mühendislik şevlerinin türleri
 • Açık işletmecilikte ulaşılan düzey ve şev duraylılığının önemi
 • Açık işletmelerde şev duraysızlıklarının sonuçlarıyla ilgili örnekler
 • Açık işletmelerde meydana gelen şev duraysızlıklarının nedenleri ve türleri
 • Açık işletmelerde şev tasarımının önemi, tasarım parametreleri ve tasarımın amacı
 • Başlıca açık işletme yöntemleri i ve ocak şevleri açısından cevherin/kömür horizonunun konumuyla  ilgili faktörler
 • Şev duraylılığı değerlendirmelerinde uygulamalı jeoloji/jeoteknik açıdan başlıca girdiler
 • Arama aşamasında jeoteknik değerlendirmelere katkıda bulunabilecek çalışmalar
 • İşletmenin planlama, tasarım ve üretim aşamalarında yapılması gereken jeoteknik çalışmalar
 • Güvenlik katsayısının seçimi
 • Açık işletmelerde hareket izleme ve önemi
 • Açık işletmelerde şev iyileştirme ve korunma yöntemleri
 • Uygulamadan bir örnek 
 • Rapor içeriği      

KAYNAK HESAPLAMA VE KAYNAK-REZERV SINIFLANDIRILMASI (Oğuz TURUNÇ)

 • Veri Tabanı
 • Jeolojik Yorumlama ve Modelleme
 • Blok Modelleme
 • Jeoistatistik Analiz
 • Kaynak Tahmini
 • Geçerleme
 • Sınıflandırmada genel teamüller
 • Sınıflandırmadaki Önemli Konular
 • Sınıflandırma
 • Ekonomik Yaklaşımlar ve Değerlendirmeler

MADEN SAHALARINDA HİDROJEOLOJİ ÇALIŞMALARI (Prof.Dr. Mehmet EKMEKÇİ)

 • Maden İşletmelerinde Suya İlişkin Sorunlar
 • Maden Hidrojeolojisi Araştırmaları: Teknik Yaklaşım ve Kapsam
 • Maden Hidrojeolojisi Araştırmaları: Yöntem ve Teknikler
 • Hidrojeolojik Yapının İşletme Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
 • İşletme Su İhtiyacına Yönelik Değerlendirmeler
 • İşletmenin Yakın Çevredeki Hidrojeolojik Yapıya Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Hidrojeolojik Çalışmaların Raporlanması
 • Maden Hidrojeolojisi Çalışmalarında İzlenmesi Önerilen Standartlar
 • Maden Hidrojeolojisini Gelecekte Bekleyen Sorunlar 
 • MADEN ARAMACILIĞINDA JEOKİMYASAL PROSPEKSİYON (Prof. Dr. İlkay KUŞÇU)
 • Genel Terminoloji, neden jeokimya?
 • Temel prensipler (dispersiyon, element birliktelikleri, iz bulucu elementler, indikatör elementler)
 • Jeokimyasal anomali nedir? Nasıl belirlenir?
 • Temel değer (background, normal) nedir? Nasıl hesaplanır?
 • Eşik değer (threshold) nedir? Nasıl hesaplanır?
 • Sınırlamalar ve uygulama süreçleri
 • Oryantasyon (orientation) etütleri
 • Protokoller, standart operasyon süreçleri nedir? Nasıl uygulanır?
 • Jeokimyasal arama yöntemleri
 • Dere kumu jeokimyası
 • Toprak jeokimyası
 • Kayaç jeokimyası
 • Jeokimyasal anomalilerin belirlenmesi

OFİYOLİTLERLE İLİŞKİLİ MADEN YATAKLARI (Prof. Dr. Osman Parlak)

 • Ofiyolit Kavramı: Ofiyolitlerin Tanımı ve Önemi, Ofiyolitlerin İç Yapısı ve Özellikleri
 • Türkiye Ofiyolitleri: Farklı Kenet Kuşaklarında Gözlenen Ofiyolitler, Yaşı ve Oluşum Ortamı
 • Ofiyolitlerle İlişkili Maden Yatakları: Kromit Yatakları, Platin Grubu Metaller, Nikel Yatakları, VMS Yatakları, Mangan Yatakları, Manyezit Yatakları

JEOKİMYASAL NUMUNELEMEDE KALİTE KONTROL VE KALİTE GÜVENCESİ (Tamer ALGÜN)

 • Kalite Kontrol / Kalite Güvencesi tanımı
 • Kalite güvence prosedürlerinin oluşturulması
 • Kalite Kontrol numuneleri, hazırlanmaları ve/veya temini
 • Arama safhasında KK/KG uygulamaları
 • Ön Fizibilite/Fizibilite safhasında KK/KG uygulamaları
 • Kalite Kontrol numunelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler

MADEN ARAMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA (Dr. Bora Gürçay)

 • Uzaktan algılama tanımı ve aktif (radar)/pasif(optik) veri temin yöntemleri
 • Enerji kavramı
 • Optik uzaktan algılama
 • Atmosferin etkileri
 • Enerjinin yüzeyle etkileşimi
 • Spektroskopi, önemli minerallerin kayaların ve mineral gruplarının spektral özellikleri
 • Uydu verilerinde çözünürlük kavramı, stereo görüntü
 • Uydu görüntülerinde düzeltme
 • Kalibrasyon ve maskeleme yöntemleri
 • Verilerin analize hazır duruma getirilmesi
 • Bir uzaktan algılama çalışmasında yapılması gerekenlerde sıra
 • Uydu verilerinin çeşitli araştırma konularında yapılmış uygulamaları ve saha doğrulamalarından örnekler

İLETİŞİM

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Hatay Sokak No: 21 Kocatepe/ANKARA

Tel: 0312 432 30 85/ 119

Faks: 0312 434 23 88

E-Posta: egitim@jmo.org.tr

 

Dosyalar

(116 KB)

JEOTEKNİK SONDÖRLÜĞÜ KURSU - BURSA

Yayına Giriş Tarihi: 10.05.2017
Güncellenme Zamanı: 12.05.2017 17:14:42
ETKİNLİK
Etkinliğin Tarihi

22.05.2017 - 26.05.2017

Etkinliğin Yeri

JMO BURSA ŞUBE

Güney Marmara Şubemiz ile MEB Nilüfer Halk Eğitim Merkezi arasındaki protokol kapsamında 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında şubemizde "Jeoteknik Sondör Eğitim Programı" düzenlenecektir. Beş gün sürecek olan eğitim programının 3 günü teorik eğitim, 2 günü uygulamalı eğitim şeklinde gerçekleşecektir.

GEREKLİ BELGELER VE AÇIKLAMALAR 

 • Tercihen ortaokul ya da lise mezunu olmak (Tasdikname veya öğrenim belgesi fotokopisi),
 • E sınıfı ehliyete sahip olmak,
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli çalışabilir raporu (Yeni tarihli, doktor kanaatinde tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir yazması gerekmektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
 • Kayıtlar, başvuru sırasına göre yapılacaktır. Evrakların son teslim tarihi 11.Mayıs 2017‘dir.   
 • Eğitim sonunda sınav yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verilecektir.

TEHLİKELİ İŞLER KAPSAMI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışanların yaptıkları işle ilgili "mesleki eğitim" almaları zorunludur. 2014 yılından itibaren mesleki eğitimlerini belgelendiremeyenler 6331 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik gereği çalıştırılamazlar. 13.07.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik gereği sondaj çalışmaları Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler kapsamındadır. Bu kapsamda çalışanlar mesleki eğitimlerini belgelendirmek zorundadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacak olanların mesleki eğitim belgesi (diploma, sertifika veya belgeleri), Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir. İşverenler, bu yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır. 

Şubemiz ile MEB Nilüfer Halk Eğitim Merkezi ile yaptığı protokol çerçevesinde, meslek alanımızda çalışan tüm personelin mesleki eğitimlerini belgelendirme ve sertifikalandırma yetkisi almıştır. 

EĞİTİM KONULARI

 • Genel Jeoloji
 • Sondaj Makinası ve Ekipman Seçimi ve Kullanımı
 • Jeoteknik Testler ve Numune Alımı
 • Sondaj Sıvısı ve Katkıları Seçimi ve Hazırlaması
 • Sondaj Makinelerinin Tamir ve Bakımları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği  (Genel İş Güvenliği Kuralları, İş Güvenliği ve Tehdit Edici Unsurlar, Yangın, Meslek Hastalıkları, Malzeme Taşıma ve Kaldırma Teknikleri, Kaza ve Yaralanma, İş Güvenliği Mevzuatı, İş Kazalarında Yapılacak Hukuki İşlemler, Jeoteknik Sondajda Özel İş Güvenliği Kuralları)

EĞİTİMİN;

TARİHİ: 22-26 Mayıs 2017

SÜRESİ: 5 Gün

SAATİ: 10.00 – 17.00

YERİ: Teorik eğitim, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Eğitim Salonunda (Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi BAOB Yerleşkesi Kat:2 Nilüfer/BURSA); uygulama eğitimi, JMO sondaj eğitim alanında yapılacaktır. 

KONTENJANI: En az 12 kişi olduğu takdirde eğitim açılacaktır. 

Eğitim ücretinin 17 Mayıs 2017 tarihine kadar aşağıdaki banka hesabına yatırılması ve dekontun üzerine "Bursa – SONDÖRLÜK Eğitimi - Ad ve Soyad - Cep No" yazılarak fakslanması ( 0224 453 24 89) veya e-posta (bursa@jmo.org.tr) olarak gönderilmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ!!!

 • Kurs ücretini yatırmadan önce kontenjan doluluğu hakkında bilgi alınmalıdır.
 • Ödeme yaparken Ad-Soyad ve Eğitimin Adı açıklama kısmına mutlaka eklenmelidir.
 • Yapılan eğitimlerimizin faturaları İktisadi İşletme tarafından kesildiğinden faturanın kurum/firma ya da şahıs adına kesileceğinin muhasebe bölümümüze bildirilmesi zorunlu olup fatura kesildikten sonra değişim yapılamayacaktır. 
 • Kurs ücretini yatırabileceğiniz hesap numarası aşağıdadır. Sadece eğitim ücretleri bu hesaba yatırılabilir. Aidat ödemeleri için lütfen tıklayınız.

BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi

Banka Adı: Türkiye İş Bankası

Şube Kodu: 4218

Şube Adı: Yenişehir Şubesi 

Hesap No: 6203662

IBAN No: TR350006400000142186203662

(Bu hesaba sadece eğitim ödemelerini yapabilirsiniz.)

KAYIT ve İLETİŞİM

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Güney Marmara Şubesi

Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi BAOB Yerleşkesi Kat:2 Nilüfer/BURSA 

Tel: 0224 453 24 88

Faks: 0224 453 24 89

e-Posta: bursa@jmo.org.tr