24 Eylül 2018, Pazartesi

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM KURSU

Yayına Giriş Tarihi: 04.10.2017
Güncellenme Zamanı: 21.10.2017 15:37:16
Etkinliğin Tarihi

24.10.2017 - 27.10.2017

Etkinliğin Yeri

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

Eğitim sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası” verilecektir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, 03.08.2017 tarihinde ResmiGazete’ de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği" ne göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” ne katılmak ve sonucunda sertifika sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir. Beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen sertifikalar ile (Bilirkişilik Yönetmeliği`nde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilentarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabilecektir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’na dayanılarak 03.08.2017 tarihinde ResmiGazete’ de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği’’ nde belirtilen  Odamız, Adalet Bakanlığından; üyelerine, TMMOB’ye bağlı diğer Oda üyelerine ve de bilirkişilik yapabilecek farklı meslek insanlarına“BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” verme yetkisi almıştır.

Eğitim sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası” verilecektir.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNE KATILIM KOŞULLARI

a) 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bilirkişilik       Yönetmeliği’ndebelirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak,

b) T.C.vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye’de iş yapma ehliyetinesahip olmak,

c)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

d) Mühendis,mimar ve şehir plancıları için başvuru yapılan yıldan geriye dönük en az 5 yıllık Oda üyesi olmak ve üyelik borcu bulunmamak,(Odamızdan veya diğermeslekler için ilgili Odalardan alacakları üye kayıt ve aidat borcubulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)

e) TMMOBdışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olmazorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslek îyeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerinaslı veya onaylı sureti,

f)   Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak,

(Serbestçalışan üyeler için ilgili meslek odasından geriye dönük her bir yıla ait en azbir mesleki ürün için alınmış sicil durum belgesi dökümü veya ilgili kurumonayının bulunduğu her bir yıla ait en az bir adet olmak üzere mesleki ürüneait rapor veya projelere ait kapak örnekleri, Kamukurum/kuruluşları/üniversiteler ve diğer tüzel kişiliklerde çalışanlar içinbağlı oldukları kurumdan alacakları çalışmış oldukları birim, bölüm,anabilimdalı adını ve görev/faaliyet konusunu ifade eden Jeoloji Mühendisliğiuzmanlık-alt uzmanlık alanlarını açık olarak belirtir şekilde aralıksız 5 yılçalışmış olduğunu gösteren yazılı belge ile bu koşul sağlanacaktır.)

g) Disiplinyönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veyamesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak,

h) Eğitimücretini yatırmış olmak.

EĞİTİM TARİHİ: 24-27 Ekim 2017

EĞİTİM SÜRESİ: 18 saat teorik + 6 saat pratik = 24 DERS SAATİ (4 GÜN)

EĞİTİM YERİ: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

EĞİTİM KONTENJANI: Bilirkişilik Yönetmeliği gereği eğitim 24 kişi ile sınırlı olupkayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. Öncelik Oda üyelerimize aitolacaktır.

EĞİTİM ÜCRETİ: TMMOB Yönetim Kurulu’nun kararı uyarınca, TMMOB’a bağlı Odaüyeleri için,

KDV dahil 600,00 TL;

diğer başvurular için 750,00 TL’ dir.

 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ KONULARI

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİNTEMEL KAVRAMLAR

 • Giriş 
 • Türk yargı teşkilatı 
 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler 
 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler
 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİNNİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri 
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu 

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu 
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi 
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI 

 • Oy ve Görüşün Sunulması 
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi 

BÖLÜM 5: UYGULAMA 

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
 • Örnek Olayların Sunulması
 • İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
 • Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
 • Genel Değerlendirme
 • Eğitim Değerlendirme Anketi 

ÖDEME SEÇENEKLERİ

 • Odamızdan Nakit ya da Kredi Kartı,
 • Bankadan EFT ya da Havale ile ödeme yapılabilir.

KAYIT ÜCRETİ ÖDEMESİ:

Hesap Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi

Banka Adı: Türkiye İş Bankası

Şube Kodu: 4218

Şube Adı: Yenişehir Şubesi

Hesap No: 6203662

IBAN No: TR350006400000142186203662

İLETİŞİM

Adres: Fulya Mah., Büyükdere Cad., Sema Apt., No: 30, Kat: 3, D: 3,Mecidiyeköy-ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tel: 02122194563-64-66

Faks: 0212 2194565

E-posta: istanbul@jmo.org.tr

Web: www.jmo.org.tr      

Dosyalar

(27 KB)

(43 KB)

(282 KB)

Okunma Sayısı: 269